21. září 2018 197 hor

Vyhlášení třetí veřejné soutěže Ministerstva vnitra ČR

 

Dne 22. srpna 2018 M I N I S T E R S T V O  V N I T R A vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2022

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Soutěžní lhůta: 23. srpna 2018 - 11. října 2018.

Hodnotící lhůta: 12. října 2018 – 9. dubna 2019

Zahájení projektu nejdříve 1. července 2019

Hlavním uchazečem může být:

•                       malý podnik
•                       střední podnik
•                       velký podnik
•                       organizace pro výzkum a šíření znalostí

 

Dílčí cíle Programu: 

·         Bezpečnost občanů
·         Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů
·         Krizové řízení a bezpečnostní politika

 

Maximální výše celkové podpory projektu nesmí přesáhnout 40 mil. Kč, bez ohledu na vypočtenou intenzitu podpory.  Rozpočet by měl být navržen s ohledem na zahájení projektu v polovině roku 2019 a disponibilní prostředky poskytovatele tak, že rozpočet na první rok řešení projektu (2019) by měl být přibližně ve výši 50 % rozpočtu projektu druhého roku (2020).

Zadávací dokumentaci a více informací o Programu naleznete na stránkách MV ČR

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-treti-verejne-souteze.aspx

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektuna adresu Projektového a grantového centrado 27. 9. 2018.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku