21. září 2018 261 hor

Vyhlášení třetí veřejné soutěže Ministerstva vnitra ČR

 

Dne 22. srpna 2018 M I N I S T E R S T V O  V N I T R A vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2022

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Soutěžní lhůta: 23. srpna 2018 - 11. října 2018.

Hodnotící lhůta: 12. října 2018 – 9. dubna 2019

Zahájení projektu nejdříve 1. července 2019

Hlavním uchazečem může být:

•                       malý podnik
•                       střední podnik
•                       velký podnik
•                       organizace pro výzkum a šíření znalostí

 

Dílčí cíle Programu: 

·         Bezpečnost občanů
·         Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů
·         Krizové řízení a bezpečnostní politika

 

Maximální výše celkové podpory projektu nesmí přesáhnout 40 mil. Kč, bez ohledu na vypočtenou intenzitu podpory.  Rozpočet by měl být navržen s ohledem na zahájení projektu v polovině roku 2019 a disponibilní prostředky poskytovatele tak, že rozpočet na první rok řešení projektu (2019) by měl být přibližně ve výši 50 % rozpočtu projektu druhého roku (2020).

Zadávací dokumentaci a více informací o Programu naleznete na stránkách MV ČR

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-treti-verejne-souteze.aspx

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektuna adresu Projektového a grantového centrado 27. 9. 2018.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent Ústavu histologie a embryologie

    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové [...]

3. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém