21. září 2018 128 hor

Vyhlášení třetí veřejné soutěže Ministerstva vnitra ČR

 

Dne 22. srpna 2018 M I N I S T E R S T V O  V N I T R A vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2022

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Soutěžní lhůta: 23. srpna 2018 - 11. října 2018.

Hodnotící lhůta: 12. října 2018 – 9. dubna 2019

Zahájení projektu nejdříve 1. července 2019

Hlavním uchazečem může být:

•                       malý podnik
•                       střední podnik
•                       velký podnik
•                       organizace pro výzkum a šíření znalostí

 

Dílčí cíle Programu: 

·         Bezpečnost občanů
·         Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů
·         Krizové řízení a bezpečnostní politika

 

Maximální výše celkové podpory projektu nesmí přesáhnout 40 mil. Kč, bez ohledu na vypočtenou intenzitu podpory.  Rozpočet by měl být navržen s ohledem na zahájení projektu v polovině roku 2019 a disponibilní prostředky poskytovatele tak, že rozpočet na první rok řešení projektu (2019) by měl být přibližně ve výši 50 % rozpočtu projektu druhého roku (2020).

Zadávací dokumentaci a více informací o Programu naleznete na stránkách MV ČR

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-treti-verejne-souteze.aspx

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektuna adresu Projektového a grantového centrado 27. 9. 2018.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém