27. září 2018 1511 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2018

 Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň – Bory,

Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci říjnu 2018, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

3.10. Večer Oddělení klinické farmakologie
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

 1. Mádr T.: Co je nového v aktualizovaných doporučeních ESC pro léčbu ICHDK (15 min)
 2. Voříšek J.: Inhibitory Janus kináz (JAK) – nová možnost léčby revmatoidní artritidy (15 min)
 3. Suchý D.: Kardiální postižení u systémové sklerodermie (10 min)
 4. Lovčí K., Poklopová Z.: Současná problematika hyperbaroxie na Odd. klinické farmakologie (10 min)

10.10. Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: MUDr. T. Bergerová

 1. Váchalová J., Hrušková R.: Kazuistiky syndromu fulminantně probíhající sepse u pacientů s asplenií /15 min/
 2. Šmíd D., Sedláček D., Švecová M.: Onemocnění vyvolaná metapneumoviry - naše první zkušenosti /15 min/
 3. Kukrálová L.: Kawasakiho syndrom /15 min/
 4. Koubová A.: Desetileté zkušenosti centra pro cestovní medicínu a očkování FN Plzeň /15 min/
 5. Sedláček D., Braunová J., Bebjak A.: Třicet let činnosti HIV centra ve FN Plzeň /15 min/

17.10. Večer Oční kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

 1. Jurčuková M.:Výskyt gliomu optické dráhy u dětí, kazuistiky /7 min/
 2. Sováková I., Rusňáková I.: Pohled do budoucnosti konzervativní léčby glaukomu – pokračování /7 min/
 3. Kasl Z.: Jak na edém terče zrakového nervu /7 min/
 4. asl Z., Kacerovská D., Hauer L.: Méně obvyklé karcinomy víček /7 min/
 5. Frdlíková D., Fidranská H., Říčařová R.: Biologická léčba u serpiginózní choroidopatie /7 min/
 6. Šašková M.: Amblyopie – screening a riziko pozdního záchytu /7 min/
 7. Hecová L., Rusňák Š., Salcman V.: Růst délky očního bulbu u dětí ve starším školním věku – sezónní změny a vliv životního stylu/7 min/

24.10. Večer otorinolaryngologické kliniky – Večer se nekoná, termín přesunut na 7.11.2018

31.10. Morfologický večer
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

 1. Polívka J. Jr., Pešta M., Polívka J., Pitule P., Přibáň V., Hes O., Pivovarčíková K., Řepík T., Macánová T., Houfková K., Tonar Z.: Vztah tkáňové hypoxie, angiogeneze a mikrovaskularizace multiformního glioblastomu k mutačnímu stavu izocitrát dehydrogenázy 1 /10 min/
 2. Rybárová M., Havelková L., Polívka M., Nekrashevych Y., Zítka T., Vychytil J., Horák A., Fiala P.: Variabilita svalů ruky člověka /10 min/
 3. Kolinko Y., Fu Du, Schwer B.,  Mouton P.R.: Golgiho stereologie: Kvantifikace dendritického dřeva na sekcích barvených Golgiho metodou za použití stereologickych metod /10 min/
 4. Eberlová L.: Otisky a kanál arteria meningea media na bázi lební - mýtické struktury v anatomii /10 min/
 5. Mik P., Tonar Z., Malečková A., Eberlová L., Liška V., Pálek R., Rosendorf J., Jiřík M., Mírka H., Králíčková M., Witter K.: Rozložení vaziva v játrech prasete domácího /10 min/

 

Doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
 předseda SL v Plzni

Doc. MUDr. S. Vokurka, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém