16. říjen 2018 1509 skrab

ARCHIV

Opatření děkana č. 3/2018 Stanovení úrovně nepřímých nákladů

 Příloha č. 1 k OD č. 3/2018 Výpočet podílu způsobilých nepřímých nákladů

Opatření děkana č. 1/2018_Pravidla pro přij. zk. 2018/2019

Opatření děkana č. 9/2017_k provedení a zpracování inventarizace

   Příloha č. 1 k OD č. 9/2017_Hlavní a dílčí inventarizační komise 

   Příloha č. 2 k OD č. 9/2017_Plán dokladových inventur v roce 2017

Opatření děkana č. 7/2017_Stipendia studentů doktorského studijního programu

Opatření děkana č. 6/2017_Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

  Příloha č. 1 k OD č. 6/2017_Opatření rektora č. 27/2017

  Příloha č. 2 k OD č._6/2017_Nákup chemikálií

Opatření děkana č. 5/2017_Harmonogram akademického roku 2017/2018

Opatření děkana č. 4/2017_Stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů

  Příloha č_1 k OD č. 4/2017_Výpočet podílu způsobilých nepřímých nákladů

Opatření děkana č. 2/2017_Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2017/2018

Opatření děkana č. 1/2017_Pravidla pro přijímací zkoušky na LFP UK

Opatření děkana č. 21/2016 - K provedení a zpracování inventarizace majetku, závazků a pohledávek

 Příloha č. 1 - Hlavní a dílčí inventarizační komise

 Příloha č. 2 - Plán dokladových inventur v roce 2016

Opatření děkana č. 20/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

 Příloha č. 1 - opatření č. 20/2016

 Příloha č. 2 - opatření č. 20/2016

Opatření děkana č. 18/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017

Opatření děkana č. 10/2016 - Statut ceny Jaroslava Slípky

Opatření děkana č. 8/2016 - Stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů

 Příloha č. 1 - opatření č 8/2016

Opatření děkana č. 5/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017

Opatření děkana č. 2/2016 - Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty pro rok 2016

Opatření děkana č. 1/2016 - Pravidla pro přijímací zkoušky na LF UK v Plzni

Opatření děkana č. 13/2015 - Vybírání úhrad od studentů

Opatření děkana č. 12/2015 - Vymezení relevantních entit a výzkumných infrastruktur

Opatření děkana č. 11/2015 - K provedení a zpracování inventarizace

 Příloha č. 1 - opatření č. 11/2015.pdf

 Příloha č. 2 - opatření č. 11/2015.pdf

Opatření děkana č. 10/2015 - Režim účtování a oběhu účetních dokladů projektu BC

 Příloha č. 1 - opatření č. 10/2015.pdf

Opatření děkana č. 9/2015 - Stanovení nepřímých nákladů pro účely předkládání projektu.pdf

 Příloha č. 1 opatrení 9_2015.pdf

Opatření děkana č. 8/2015 - Stipendia studentů doktorského studijního programu

Opatření děkana č. 6/2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016

Opatření děkana č. 5/2015 - Pravidla pro čerpání dovolené 2015

 Příloha k opatření děkana č. 5/2015.docx

Opatření děkana č. 4/2015 - K nákupu kancelářských potřeb a spotřebního materiálu.pdf

 Příloha k opatření č. 4/2015.pdf

Opatření děkana č. 3/2015 - Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu.pdf

 Příloha č. 1 - opatření č. 3/2015.doc

 Příloha č. 2 - opatření č. 3/2015.doc

 Příloha č. 3 - opatření č. 3/2015.doc

 Příloha č. 4 - opatření č. 3/2015.doc

 Příloha č. 5 - opatření č. 3/2015.doc

 Příloha č. 6 - opatření č. 3/2015.doc

Opatření děkana č. 2/2015 - Poplatky spojené se studiem

Opatření děkana č. 1/2015 - Pravidla pro přijímací zkoušky na AR 2015/2016

Opatření děkana č. 11/2014 - Cestovní náhrady a pracovní cesty na LF UK v Plzni

 Příloha č. 1 k opatření č. 11/2014 - Cestovní příkaz

 Příloha č. 2 k opatření č. 11/2014 - Povolení a vyúčtování pracovní cesty

 Příloha č. 3 k opatření č. 11/2014 - Pracovní volno

Opatření děkana č. 10/2014 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

 Příloha č. 1 k opatření č. 10/2014

 Příloha č. 2 k opatření č. 10/2014

Opatření děkana č. 9/2014 - Stanovení nepřímých nákladů

 Příloha k opatření 9/2014

Opatření děkana č. 7/2014 - Celoživotní vzdělávání

 Příloha č. 1 k opatření č. 7/2014

 Příloha č. 2 k opatření č. 7/2014

Opatření děkana č. 6/2014 - Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty v roce 2014

 Příloha k opatření č. 6/2014

Opatření děkana č. 3/2014 - Řád pro hodnocení výuky studenty LF UK v Plzni

Opatření děkana č. 2/2014 - Organizační řád

 Příloha k opatření č. 2/2014

Opatření děkana č. 1/2014 - Pravidla pro přijímací zkoušky na LF UK v Plzni na akdaemický rok 2014/2015

Opatření děkana č. 6/2013 - Čerpání sociálního fondu

 Příloha č. 1 k opatření č. 6/2013

 Příloha č. 2 k opatření č. 6/2013

 Příloha č. 3 k opatření č. 6/2013

 Příloha č. 4 k opatření č. 6/2013

 Příloha č. 5 k opatření č. 6/2013

 Příloha č. 6 k opatření č. 6/2013

Opatření děkana č. 3/2013 - Závazná pravidla postupu zaměst. při ochraně duševního vlastnictví

 Příloha k opatření č. 3/2013 - Oznámení

Opatření děkana č. 2/2013 - Poplatky spojené se studiem

Opatření děkana č. 1/2013 - Pravidla pro přijímací zkoušky

Opatření děkana č. 8/2012 - Stanovení úrovně nepřímých nákladů

 Příloha k opatření děkana č. 8/2012 - Výpočet podílu, nepř. náklady

Opatření děkana č. 7/2012 - Účast na celostátní SVK a uvolnění

Opatření děkana č. 6/2012 - Úprava výplat stipendií

Opatření děkana č. 5/2012 - Režim účtování a oběhu účetních dokladů

 Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 5/2012

 Dodatek č. 2 k Opatření děkana č. 5/2012

Opatření děkana č. 4/2012 - Poplatky spojené se studiem 2012/13

Opatření děkana č. 3/2012 - Pravidla přijímacích zk. 2012/2013

Opatření děkana č. 1/2012 - Závodní preventivní péče

 Příloha k opatření děkana č. 1/2012 - Formulář ZPP

Opatření děkana č. 9/2011 - Informace o postupu při udělování odměn

Opatření děkana č. 8/2011 - Informace o přijímacím řízení 2012/2013

Opatření děkana č. 7/2011 - Sběr a praní prádla OOPP

Opatření děkana č. 6/2011 - Studenti - funkční e-mail v SIS

Opatření děkana č. 5/2011 - Rozsah činnosti tajemníka LF UK v Plzni

Opatření děkana č. 4/2011 - Pravidla přij. zk. 2011/2012

Opatření děkana č. 3/2011 - Pravidla tvorby a čerpání soc. fondu

Opatření děkana č. 2/2011 - Poplatky za studium 2011/2012

Opatření děkana č. 1/2011 - Pásma IF - vedoucím klinik a ústavů

Opatření děkana č. 8/2010 - Čerpání nákladů - výzva vedoucím

Opatření děkana č. 7/2010 - Pravidla zveřejňování závěrečných prací

 Příloha k opatření č. 7/2010 - Psaní závěrečných prací

Opatření děkana č. 6/2010 - Děkanské volno 6.10.2010

Opatření děkana č. 5/2010 - Zvýšení limitů pro stipendia na UK

Opatření děkana č. 4/2010 - Uznávání absolvování studia v zahraničí

Opatření děkana č. 3/2010 - Harmonogram akad. roku 2010/2011

Opatření děkana č. 2/2010 - Pravidla pro přijím. zk. 2010/2011

Opatření děkana č. 1/2010 - Poplatky za studium 2010/2011

Opatření děkana č. 7/2009 - Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu

Opatření děkana č. 6/2009 - Zvýšení limitů pro stipendia na UK

Opatření děkana č. 5/2009 - Podmínky CŽV, Teor.zákl.všeob.lék.

Opatření děkana č. 4/2009 - Poskytování neplaceného volna

Opatření děkana č. 3/2009 - Nahlížení uchazečů ke studiu

Opatření děkana č. 2/2009 - Poplatky za studium 2009/2010

Opatření děkana č. 1/2009 - Pravidla pro přijímací zkoušky 2009/2010

Opatření děkana č. 5/2008 - Zvýšení limitů pro stipendia na UK

Opatření děkana č. 4/2008 - Přebytečný majetek a jeho odkup

Opatření děkana č. 3/2008 - Pracovní cesty zaměstnanců

 Příloha k opatření děkana č. 3/2008

Opatření děkana č. 2/2008 - Publikační činnost

Opatření děkana č. 1/2008 - Poplatky za studium 2008/2009

Opatření děkana 10/2007 - Poskytování neplaceného volna

Opatření děkana 9/2007 - Zkoušky dle nových Pravidel organizace studia

Opatření děkana 8/2007 - Ke studiu

Opatření děkana 7/2007 - Pravidla pro organizaci studia

Opatření děkana 6/2007 - Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu

Opatření děkana 5/2007 - Likvidace odpadu

Opatření děkana 4/2007 - Pravidla interního auditu

Opatření děkana 3/2007 - Přebytečný majetek a jeho odkup

Opatření děkana 2/2007 - Poplatky za studium 2007/2008

Opatření děkana 1/2007 - Identifikace studentů při výuce - FN

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém