22. říjen 2018 1432 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2018

Spolek lékařů v Plzni

 Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň – Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci listopadu 2018, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín 

 

7.11. Večer Kliniky nemocí ušních, nosních a krčních

Večer přesunut z původního termínu 24.10.2018
předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.

 1. Slouka.D., Trčka O., Kostlivý T.: Současné možnosti spánkové monitorace /10 min/
 2. Hudecová J., Slouka D.: Prevalence OSAS (Obstructive Sleep Apnoe Syndrome) u rizikové gravidity /10 min/
 3. Ruml F., Sýkorová Š.: Cervikogenní vertigo /10 min/
 4. Hanáková J., Sýkorová Š: Meningeoma en plaque (kazuistika) /10 min/
 5. Kubec V., Sýkorová Š: Rhabdomyosarkom měkkého patra (kazuistika) /10 min/
 6. Kostlivý T., Ruml F., Slouka D.: Komplikace otitis media (kazuistiky) /10 min/ 

 

14.11. Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení plastické chirurgie
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

 1. Pizinger K.: Epitelové kožní nádory se zaměřením na bazaliom /15 min/
 2. Čelakovský J.: Novinky o melanomu /15 min/
 3. Duranovič A., Kylarová M.: Angiosarkom – popis případu /10 min/                      
 4. Kydlíček T., Cetkovská P., Třešková I.: Hidradenitis suppurativa – nové centrum /12 min/
 5. Skalický A., Kydlíček T., Woznica V.: Rána a jizva, fyziologie a patofyziologie /15 min/
 6. Skalický A., Kydlíček T.: Mnohočetné kožní nádory – popis případu /10 min/ 

 

21.11. Večer Rehabilitačního oddělení FN
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

 1. Hladová H.: Ergodiagnostické (EDC) centrum FN Plzeň – RHC oddělení. Zkušenosti s ergodiagnostikou. Kazuistika /20 min/
 2. Škudrnová J., Štruncová D.: Ergodiagnostika z pohledu fyzioterapeuta a ergoterapeuta. Kazuistika /10 min/
 3. Peňázová J.: Psychologické vyšetření v rámci ergodiagnostiky. Kazuistika/10 min/
 4. Sobotková H., Knězová J.: Rehabilitace u dětí po operaci hydrocefalu. Kazuistika /15 min/
 5. Poustková I.: Rehabilitace po reinzerci rotátorové manžety. Kazuistika /10 min/
 6. Kilianová K.: Rehabilitace po traumatu rukou. Kazuistika /10 min/ 

 

28.11. Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

 1. Baxa J., Ludvík J., Ferda J.:  Postavení CT angiografie (CTA) koronárních tepen v akutní diagnostice ICHS /15 min/
 2. Mírka H., Krákorová G.: Management náhodně zjištěných plicních uzlů /15 min/
 3. Korčáková E., Bajcurová K., Mírka H., Ludvík J., Duras P., Liška V., Brůha J., Skalický T., Hošek P.: Využití map arteriálního sycení k hodnocení efektu lokoregionální léčby jaterních nádorů /15 min/
 4. Bejček J., Baxa J.: Využití perfuzního CT při vyšetřování akutní mozkové ischémie /10 min/ 

 

Doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. 
předseda SL v Plzni

Doc. MUDr. S. Vokurka, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém