2. listopad 2018 500 pemi

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.,

předseda Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy,

vyhlašuje za Lékařskou fakultu v Plzni

 

volby

do Akademického senátu Univerzity Karlovy

na 27. a 28. listopadu 2018

(úterý a středa)

od 10:00 do 14:00

v hale Šafránkova pavilonu

a

v seminární místnosti I. interní kliniky v 5. p., vchod B,

FN Lochotín

a

v knihovně II. interní kliniky,  FN Bory

 

Voleni budou 2 kandidáti z řad akademických pracovníků a 2 kandidáti z řad studentů, kteří jsou členy akademické obce.

Písemné návrhy na kandidáty se odevzdávají do 20. 11. 2018 do 15:00 k rukám předsedkyně Dílčí volební komise Mgr. Aleny Holé, vedoucí Ústavu jazyků, alej Svobody 31, 323 00 Plzeň.

Kandidátní listiny budou zveřejněny na stránkách Lékařské fakulty v Plzni

dne 23. 11. 2018.

  

V Plzni 31. 10. 2018                                                                     doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D

                                                                                                  předseda AS LF UK v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku