23. listopad 2018 270 cer

Výzva 2019 - Fond pro podporu strategických partnerství

Byla vyhlášena výzva Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2019. V přiložené výzvě naleznete veškeré informace týkající se výběrového řízení, ale i náležitostí návrhu, charakteru a forem podporovaných projektů a finančních podmínek.

Tytéž informace rozšířené o veškeré kontakty jsou dostupné na webu Centra strategických partnerství: https://www.csp.cuni.cz/CSP-1.html

Aktuální výzva se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK (uvedenými v příloze), vyjma projektů v rámci schématu joint seed funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají vlastní výběrová řízení a budou vyhlášeny separátně.

Fakultní termín pro odevzdávání návrhů: 15. ledna 2019

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent Ústavu histologie a embryologie

    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové [...]

3. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém