23. listopad 2018 99 cer

Výzva 2019 - Fond pro podporu strategických partnerství

Byla vyhlášena výzva Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2019. V přiložené výzvě naleznete veškeré informace týkající se výběrového řízení, ale i náležitostí návrhu, charakteru a forem podporovaných projektů a finančních podmínek.

Tytéž informace rozšířené o veškeré kontakty jsou dostupné na webu Centra strategických partnerství: https://www.csp.cuni.cz/CSP-1.html

Aktuální výzva se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK (uvedenými v příloze), vyjma projektů v rámci schématu joint seed funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají vlastní výběrová řízení a budou vyhlášeny separátně.

Fakultní termín pro odevzdávání návrhů: 15. ledna 2019

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém