26. listopad 2018 74 dvomi

Večery Spolku lékařů - prosinec 2018

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň – Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci prosinci 2018, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

 5.12. Večer Neurologické kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

Večer je věnován vzpomínce na profesora Františka Machulu a primářku Helenu Klečkovou

 1. Vacovská H.: Předávání dětských pacientů s epilepsií do péče neurologů pro dospělé /18 min/
 2. Rytířová G.: Generalizovaná nebo fokální epilepsie? /15 min/
 3. Kotas R.: Monoklonální protilátky proti CGRP – nová perspektiva v léčbě migrény /18 min/
 4. Dlouhý M.: Atypické multifokální postižení mozku – kazuistika /15 min/
 5. Polívka J., Rohan V., Ševčík P., Štibraná K.: Roční výsledky rekanalizační léčby iktů /18 min/

 12.12. Večer Ústavu mikrobiologie a Útavu epidemiologie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. 

 1. Jelínková H., Pazdiora P., Švecová M., Eiselt J., Malánová L.: Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2017/2018, první zkušenost s tetravalentní vakcínou /20 min/
 2. Pazdiora P., Kozáková J.: Invazivní pneumokoková onemocnění, možnosti prevence / 20 min/
 3. Kudová J., Švecová M., Volfová V.: Virologická diagnostika akutních respiračních infekcí ve FN Plzeň v sezóně 2017/2018 /20 min/
 4. Fajfrlík K., Třeška V., Hes O., Koubová A.: Cystická echinokokóza /20 min/
 5. Bergerová T.: Evropský antibiotický den – aktuality 2018 /10 min/

 19.12. Večer Stomatologické kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

 1. Hauer L., Andrle P., Jambura J., Genčur J., Pošta P., Hostička L., Hrušák D.: Chirurgická terapie recidivujících, hluboce invazivních bazaliomů obličeje /10 min/
 2. Merglová V., Drobná M., Klesová K., Baborská L.: Ošetřování nespolupracujících dětí na Stomatologické klinice v Plzni /10 min/
 3. Chalupová M., Valentová B., Marková L., Hecová H., Netolický J.: Pulpo-parodontální léze /10 min/
 4. Moztarzadeh O., Hauer L., Genčur J.: Diferenciální diagnóza cemento-oseální dysplazie /10 min/
 5. Pošta P., Štěpánek D., Hauer L., Hrušák D., Hostička L., Andrle P., Jambura J., Genčur J.: Mikrochirurgická rekonstrukce alveolárního nervu - následek extrakce zubu moudrosti /10 min/

 Informace pro členy SL Plzeň: Při Večeru Neurologické kliniky přednese končící předseda SL doc. MUDr. Motáň, CSc. zprávu o činnosti SL Plzeň v minulém funkčním období. Funkce v novém vedení SL Plzeň: předseda: doc. MUDr. Sedláček, CSc., místopředseda prim. MUDr. Kos, CSc., pokladník prim. MUDr. Bergerová, předsedkyně revizní komise MUDr. Poklopová. Od 1.1.2019 se ujímá funkce sekretářky SL Mgr. Volterová.

Doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém