7. prosinec 2018 467 vyz

STUDIUM PhD - obecné informace, povinnosti

Studium doktorského programu probíhá v daném studijním programu, akreditováno 19 programů v ČJ i AJ. Každý studijní program má jmenovanou oborovou radu a svého garanta.

Standardní doba studia je 4 roky. Maximální doba studia je standardní doba studia navýšená o 4 roky (od akademického roku 2017/2018) nebo o 5 let (do AR 2016/2017 včetně).
Studium probíhá v prezenční nebo dálkové formě.

 
ŠKOLITEL:

- sestavuje se studentem návrh ISP

- průběžně sleduje plnění studijních povinností, pravidelně se studentem konzultuje

- pravidelně (nejméně 1x ročně) hodnotí studium

- školí, vede, doporučuje odbornou literaturu, učí studenta pohybovat se v odborné společnosti, vystupovat na veřejnosti při prezentaci výsledků své vědecké práce, učí získávat finanční zdroje na zabezpečení projektů

STUDENT:

- má povinnost plnit požadavky ISP

- má povinnost hlásit fakultě hlásit adresu doručování a její změnu

- má právo a povinnost být v kontaktu se svým školitelem

- podílí se na zpracování ISP

- má právo požádat o změnu ISP, právo požádat o změnu formy studia, požádat o přerušení studia, podat zdůvodněnou žádost o změnu školitele, požádat o změnu názvu disertační práce

Název disertační práce / jméno školitele / jméno konzultanta:

- schválen na začátku studia Vědeckou radou, školitelem, oborovou radou

- změnu v průběhu studia projednává Vědecká rada - formulář ke stažení v sekci "Dokumenty ke stažení"

- změna školitele / konzultanta / doplnění konzultanta - formulář ke stažení v sekci "Dokumenty ke stažení"

Povinné náležitosi ISP /individuálního studijního plánu/:

- 5 kurzů: Zdravotnická informatika (garant: PhDr. Zdeňková), Úvod do vědeckovýzumné a publikační činnosti (doc. Liška), transfer technologií a znalostí - junior (doc. Štengl, elerrningová forma), Kurz výpočetní techniky (elearningová forma), Lékařská statistika (doc. Pecen)

- 2 průběžné (dílčí) zkoušky vztahující se k tématu disertační práce

- zkouška z anglického jazyka

- státní zkouška vztahující se k tématu disertační práce

- 3 publikace: 2x v časopise s IF (jako spoluautor), 1x v recenzovaném časopise (první autor) 

- prezenční studenti navíc: prezentace výsledků práce na Studentské vědecké konferenci LFP 2., 3., 4. ročník

 

Více v přiloženém opatření rektora 19/2018 - Manuál pro doktorské studium

 

 

 

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku