14. prosinec 2018 339 hor

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Těžištěm podpory formou dotace je minimálně jedna z níže uvedených aktivit, týkajících se bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů:


a) projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
b) společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
c) společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
d) přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
e) výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
f) finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKCE;
g) letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;
h) letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
i) akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.
U všech aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (mladí výzkumní pracovníci do 10 let po ukončení disertace).

 

Období, ve kterém lze financovat výdaje z poskytnutých dotací:
1. 1. - 31. 12. 2019

Lhůty pro podání žádosti pro rok 2019:
a) do 15. 4. 2019 na období realizace projektů od 15. 6. do 31. 12. 2019;

b) do 15. 9. 2019 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2019.

 

Kompletní informace najdete na tomto odkazu.

 

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o podání projektu o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 1. 3. 2019.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent Ústavu histologie a embryologie

    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové [...]

3. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém