17. prosinec 2018 311 hor

Výzva Iniciativy společného programování Antimikrobiální rezistence

Dne 5. prosince 2018 byla vyhlášena výzva k předkládání předběžných návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování „Antimikrobiální rezistence“ (JPIAMR) s názvem “Diagnostics and Surveillance of Antimicrobial Resistance: Development of tools, technologies and methods for global use”. 

Termín pro předložení předběžných návrhů projektů – „Pre-proposals“ – je stanovený na den 18. února 2019. Termín pro předložení plných návrhů projektů – „Full Project Proposals“ – je stanovený na den 17. června 2019

Návrhy předběžných návrhů projektů budou předkládány výhradně prostřednictvím elektronické aplikace, která je k dispozici na internetových stránkách: https://ptoutline.eu/app/JPIAMR2019.  

Každý český účastník řešitelského týmu předkládaného návrhu projektu je povinen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doložit:

  1. způsobilost k řešení projektu předložením vyplněného a podepsaného formuláře Čestného prohlášení uchazeče.
  2. rozpis způsobilých nákladů projektu vztahujících se k jeho činnostem vykonávaným v rámci projektu formou předložení vyplněného a podepsaného formuláře Specifikace nákladů projektu

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o podání projektu o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 15. 1. 2019.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent Ústavu histologie a embryologie

    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové [...]

3. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém