24. leden 2019 451 hor

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu rakouskou FWF a mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v následujících oborech:

 a) technické vědy

 b) vědy o neživé přírodě

c) lékařské a biologické vědy

 d) společenské a humanitní vědy

 e) zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 12. dubna 2019, navrhovatelé musí kopii podaného návrhu projektu zaslat GA ČR.

Více informací najdete na stránkách GA ČR.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o podání projektu o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 22. 2. 2019.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém