24. leden 2019 489 hor

Vyhlášení 4. kola soutěže PRIMUS

Soutěž Primus se řídí Zásadami schválenými Vědeckou radou UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 17/2017 novelizovaném Opatřením rektora č. 5/2018 a Opatření rektora č. 48/2018; a také Vyhlášením čtvrtého kola soutěže zveřejněným v Opatření rektora č. 50/2018. Podrobnější informace naleznete na samostatné stránce

Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz.

Hlavním řešitelem projektu je akademický, vědecký nebo výzkumný pracovník v době podání projektu max. 8 let od udělení Ph.D./Th.D.

Ostatní členové týmu jsou akademičtí, vědečtí, výzkumní, techničtí a odborní pracovníci, magisterští a doktorští studenti. Nejpozději do 31. 12. roku následujícího po podání projektu vedle hlavního řešitele musí řešitelský tým obsahovat minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky.

Zahájení soutěže: 1. března 2019

Poslední možnost registrace osob mimo UK: 9. března 2019

Ukončení soutěže: 16. dubna 2019 v 16 hod

Zahájení řešení: nejdříve 1. 1. 2020 

Doba řešení projektů: 3 roky (možnost prodloužení o 2 roky)

Kompletní informace naleznete na tomto odkazu.


V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 18. 3. 2019!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém