1. únor 2019 390 hor

VES InterAction - česko-bavorská spolupráce

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž na podávání návrhů projektů na podporu spolupráce mezi českými výzkumnými institucemi a jejich partnery v Bavorsku. Cílem je prostřednictvím rozvoje mezinárodní dvoustranné spolupráce výzkumných institucí obou smluvních stran v základním a aplikovaném výzkumu podporovat cíleně zaměřený výzkum a současně i podněcovat uplatnění výsledků výzkumu.

Doba řešení podpořených projektů - maximálně 2,5 roku (počínaje nejdříve dnem 1. července 2019 a ukončením řešení nejpozději do 31. prosince 2021.)

Maximální výše podpory na jeden kalendářní rok pro jednoho partnera je 400 tis.Kč

Ukončení soutěžní lhůty: 22. 3. 2019

Vyhlášení výsledků: 18. 6. 2019

Způsobilé položky rozpočtu:

  • osobní náklady
  • odpisy dlouhodobého majetku
  • ostatní zboží a služby
  • subdodávky (maximálně ve výši 10% z celkových uznaných nákladů projektu)
  • cestovné
  • nepřímé náklady

 V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 22. 2. 2019!

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent Ústavu histologie a embryologie

    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové [...]

3. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém