1. únor 2019 399 dvomi

Oční klinika má nového přednostu

Od 1. ledna 2019 byl přednostou Oční kliniky LF a FN Plzeň jmenován MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.  MUDr. Rusňák je absolventem naší fakulty, od roku 1995 pracuje na Oční klinice FN Plzeň, kde dosud působil jako vedoucí lékař a specialista na chirurgickou léčbu chorob sklivce a sítnice. Je autorem četných odborných publikací v domácích a zahraničních časopisech a řady přednášek především z oblasti vitreoretinální probematiky. Je členem výboru České vitreoretinální společnosti a členem České oftalmologické společnosti, Evropské vitreoretinální společnosti a Americké oftalmologické společnosti. 

Oční klinika je integrovaným zdravotnickým zařízením, školským a výzkumným centrem západočeského regionu. Poskytuje péči v celé šíři očního lékařství pro děti a dospělé. Provádí rozsáhlou škálu diagnostických a léčebných úkonů a vlastní nejvyšší stupeň akreditace. V rámci Traumacentra Fakulní nemocnice zajišťuje Oční klinika nepřetržité ošetření akutních úrazů oka včetně náročných mikrochirurgických operačních zákroků. Poskytuje superkonziliární činnost v celém oboru oftalmologie pro spádovou oblast západních Čech, ale i okolních regionů.

Rusňák

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku