8. únor 2019 472 hor

Vyhlášení výzvy Aliance 4EU+

Opatřením rektora č.3/2019 byla vyhlášena výzva pro poskytování podpory projektů v rámci konsorcia 4EU+(Heidelberg university, Sorbonne Universite, University of Warsaw, University of Copenhagen, Universita degli Studi di Milano).

Základní pravidla pro podání žádosti:

 • Žadatel o finanční podporu musí být zaměstnancem univerzity s úvazkem minimálně 0,5.

 • Maximální možná částka, o kterou lze žádat je 300 tis. Kč.

 • Minimální počet partnerů v předkládaném projektu jsou tři ze šesti možných partnerů 4EU+.

 • Podporované aktivity musí být v souladu s dlouhodobou Strategií 4EU+ pro spolupráci a musí být z oboru, který je reflektován jednou ze 4 flagships 4EU+. 

  • Flagship 1: Health and demographic change in an urban environment
  • Flagship 2: Europe in a changing world: Understanding and engagingsocieties, economies, cultures and languages
  • Flagships 3: Transforming science and society by advancing information, computation, and communication
  • Flagship 4: Biodiversity and Sustainable Development
 • O udělení podpory rozhoduje rektor na návrh komise ve složení: prorektor pro vědeckou činnost, prorektor pro studijní záležitosti, prorektor pro koncepci studia a prorektor pro evropské záležitosti.

 • Lhůta pro podávání žádostí je stanovena do 31. 3. 2019. 

Žádost musí být předložena na příslušném formuláři (Příloha 1). Podává se elektronicky na adresu ec@cuni.cz.

Žádost musí obsahovat

 • konsorcium projektu - zapojené univerzity a řešitelé
 • anotace a očekávané výsledky projektu
 • cíl projektu
 • krátké zdůvodnění souladu projektu s dlouhodobou Strategií 4EU
 • požadovaný rozpočet s jeho stručným odůvodněním
 • další dlouhodobé zamýšlené financování projektu
 • písemné vyjádření zájmu o spolupráci od zahraničních pracoviť
 • maximální doba trvání projektu - do 15. 12. 2019

Více informací najdete zde.

FAQ najdete zde.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 22. 2. 2019!

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŔ - II.interní klinika

V Plzni, dne 30. 6. 2019 UKLFP/ 107708/2019-3   OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

1. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ pneumologie

  V Plzni, dne 26. 6. 2019 UKLFP/ 123208/2019-3    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

26. červen 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku