15. únor 2019 4119 pemi

Stanovisko děkana fakulty k rozdělení studentů 6. ročníku Všeobecného lékařství na stáže

Vážení studenti,

bouřlivé reakce k rozdělení na stáže v 6. ročníku jsem očekával, neboť před dlouhými lety jsem se nacházel v naprosto stejné situaci jako Vy.

Ale od počátku. Když jsem se před rokem a půl poprvé setkal v neformálním prostředí u piva se studenty a zeptal se jich, co jim na studiu nejvíce vadí, odpověděli, že nedostatek praxe. To jsem chápal i ze zkušeností naší kliniky, nebo z dob mých studií - když nemocný odmítl vyšetření medikem, bylo naznačeno, že ve fakultní nemocnici medici jsou a pokud je nechce vidět, měl by se léčit v jiném zařízení.

Je dobře, že se tyto časy změnily a významně byla posílena práva nemocných. Na druhou stranu najdu mnohdy na 30 lůžkách stanice naší kliniky 2 nemocné, ochotné komunikovat se studenty.

Když jsem se seznámil se situací na ostatních klinikách, zjistil jsem, že se v jednom okamžiku nachází například na gynekologické klinice 70 studentů. Přišla tedy otázka, jak tento stav napravit.

Jediná varianta, která nás napadla, bylo umožnit všem studentům praxi mimo fakultní nemocnici v Plzni, a to ve spolupráci s krajskými nemocnicemi v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích.

Pokud bychom však využívali pouze těchto zdravotnických zařízení, jen bychom přesunuli problém s množstvím studentů -  jednou o 100 km severně a jednou jižně. Proto jsme se obrátili na ředitele těchto nemocnic a vedoucí zdravotnických holdingů, aby umožnili našim studentům praxi ve svých nemocnicích, a to těch, kde nalezneme ony čtyři základní primariáty. Druhým důvodem bylo připravit naše studenty na praktický život, neboť jak naše nemocnice, tak zmíněné krajské, nejsou schopny studentům zajistit dostatečný kontakt v prvé linii a nechat zažít studentům pocit odpovědnosti. V těchto nemocnicích se stanete de facto sekundárními lékaři, i když jste de iure mediky. To jsme nevymysleli pouze my, je to praxe ze zahraničí, a práce v regionálních nemocnicích se připravuje jako součást budoucí předatestační přípravy.

A teď proč s Vámi cítím. Oženil jsem se již v 5. ročníku na medicíně a praxi jsem absolvoval ve Strakonicích a Klatovech. I tuto neřešitelnou situaci jsem vyřešil. Jakkoli se to zdá být nemožné, na oněch pár měsíců, kdy jsem pracoval jako lékař bez diplomu pod vedením venkovských primářů -  praktiků, vzpomínám jako na nejhezčí období svého studia na naší fakultě. Neodsuzujte prosím nemocnici, kterou neznáte, a tedy i Ty, co v ní pracují.

Jsem otevřen k jakémukoli dialogu na toto téma, právě dojednávám termín setkání se členy AS.  Ale jednání musí být konstruktivní, tedy máte-li lepší koncept, sem s ním. Ale koncept, nikoliv dílčí změny. Program praxe 6. ročníku je pyramida, z té nelze vytahovat jednotlivé kameny, pouze nahradit lepší pyramidou.

Naším cílem je dobrý a všestranně připravený student, což se mnohdy nekryje s pojmem spokojený student, přiznávám.  Ale takový je nejenom život, ale hlavně celá medicína.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., v. r.  

děkan fakulty

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Kardiologická klinika

V Plzni dne 13. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/240767/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

13. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Neurologická klinika

V Plzni dne 8. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/238212/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Ústav lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne 30. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/233315/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

1. srpen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém