19. únor 2019 1860 vyz

Výsledky 59. Studentské vědecké konference

Termín konání: 21. května 2019

Vítězné práce

PREGRADUÁLNÍ SEKCE

1. místo: Ondřej Brzoň

ANESTEZIE A INTENZIVNÍ PÉČE PŘI PROVÁDĚNÍ ALOGENNÍ TRANSPLANTACE JATER U VELKÉHO ZVÍŘETE
O. Brzoň, R. Pálek, J. Rosendorf, J. Dejmek, L. Bolek, V. Tégl, L. Bednář, R. Dvořák, J. Slobodová
doc. MUDr. V. Liška, Ph.D. (1,2), doc. MUDr. J. Beneš, Ph.D.

2. místo: Barbora Hrabčíková, Barbora Novotná

VLIV KAPSAICINU NA ELEKTROFYZIOLOGII A KONTRAKTILITU MYOKARDU V KLINICKY RELEVANTNÍM MODELU PRASEČÍ SEPSE
B. Hrabčíková, B. Novotná, T. Pereira, J. Venda, J. Horák, V. Tégl, L. Nalos, M. Peltanová, E. Mistrová, J. Švíglerová
Ing. D. Jarkovská, Ph.D. (1,2), prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. (1,3), doc. MUDr. J. Beneš, Ph.D. (1,4), doc. MUDr. M. Štengl, Ph.D.

3. místo: Jiří Müller

POROVNÁNÍ CYTOTOXICITY A IMUNOMODULAČNÍCH ÚČINKŮ 6-GINGEROLU A 6-SHOGAOLU
J. Müller, K. Lopatová, M. Kubiš, E. Kolářová
doc. RNDr. E. Kmoníčková, CSc., Ing. D. Kotyzová

 

POSTGRADUÁLNÍ SEKCE

1. místo: Mgr. Karolína Šeborová

ASOCIACE EXPRESNÍHO PROFILU ABC GENŮ S PROGRESÍ A REZISTENCÍ U PACIENTEK S OVARIÁLNÍM KARCINOMEM
K. Šeborová, R. Václavíková, P. Souček, K. Elsnerová, A. Bartáková, P. Černaj, J. Bouda, L. Rob, M. Hruda, P. Dvořák
RNDr. R. Václavíková, Ph.D.

2. místo: MUDr. Július Gelžinský

PREDIKTORY VĚKOVĚ PODMÍNĚNÉHO TUHNUTÍ CÉVNÍ STĚNY
J. Gelžinský
prof. MUDr. O. Mayer Jr., CSc.

3. místo: MUDr. Anna Malečková

PERIFERIE JATER MÁ NIŽŠÍ DÉLKOVOU HUSTOTU MIKROCÉV A ŽLUČOVÝCH KAPILÁR – HISTOLOGICKÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA JATER PRASETE
A. Malečková, P. Mik, R. Pálek, J. Rosendorf, V. Liška, K. Witter, V. Třeška, M. Králíčková
doc. MUDr. Mgr. Z. Tonar, Ph.D.

Gratulujeme vítězům!
Všem účastníkům velké díky za odvedenou práci a perfektně připravené prezentace!

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Šiklův ústav patologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č.j.: UKLFP/224251/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224257/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Odborný asistent Ústav imunologie a alergologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224248/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku