23. únor 2019 501 kri

Program Inter excellence USA - poprogram INTER-ACTION LTAUSA19

Do této soutěže budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.

Řešení projektů může musí být ukončeno nejpoději k 31. 12. 2022
Povinnou přílohou návrhu je letter of intent mezi českým a americkým partnerem.
Ukončení soutěžní lhůty: 8. 4. 2019
Plánované vyhlášení výsledků: 31. 10. 2019
Doba řešení – minimálně 24 měsíců

Způsobilé náklady rozpočtu:
• osobní náklady
• odpisy slouhodobého majetku
• ostatní zboží a služby
• subdodávky (limitovaně – max 10%celkových uznaných nákladů)
• cestovné
• nepřímé náklady
Intetnzita podpory – pro VVŠ 100%

V případě zájmu o podání projektu zašlete Žádost o podání projektu do Projektového oddělení LFP nejpozději 15. 3. 2019.

Kompletní informace najdete na tomto odkazu.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém