26. únor 2019 368 kri

Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž EXPRO.

Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO.

V této skupině grantových projektů mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení vynikajících vědeckých výsledků mezinárodního významu s rozhodujícím podílem řešitelského týmu na jejich dosažení. Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev.

Předpokládaná doba trvání (řešení) grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO je pět let, s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2020.

Více informací a zadávací dokumentace je k dispozici zde.

Soutěžní lhůta: 22. 2. 2019 – 8. 4. 2019

Fakultní termín pro podávání přihlášek v aplikaci GRIS: 31. 3. 2019

Vstup do aplikace GRIS najdete zde.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra nejpozději do 15. 3. 2019!

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent Ústavu histologie a embryologie

    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové [...]

3. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém