1. březen 2019 1277 skrab

Ediční komise LFP

Předseda:

doc. MUDr. L. Čeledová, Ph.D.

Tajemnice:

Daniela Spišiaková 

Členové:

MUDr. J. Barcal, Ph.D.

doc. MUDr. J. Beran, CSc.

MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA

MUDr. Tereza Pastirčáková

PhDr. Dana Zdeňková

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém