7. březen 2019 1769 skrab

Společná etická komise LFP UK a FN Plzeň

Předseda

MUDr. D. Suchý, Ph.D.

 

Členové

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

MUDr. J. Lejčko

JUDr. A. Havlíčková

MUDr. H. Mírka, Ph.D.

P. Novák

MUDr. Salvét Jiří

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

prof. MUDr. M. Hora, Ph.D.

MUDr. P. Jehlička, Ph.D.

P. Machalová

prof. MUDr. S. Opatrná, Ph.D.

MUDr. T. Kural, Ph.D.

Mgr. A. Dvořáková

A. Šnebergerová - sekretářka

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém