17. duben 2019 1404 dvomi

Večery Spolku lékařů - květen 2019

Spolek lékařů v Plzni

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci květnu 2019, které se konají (pokud není
uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

15.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

 1. Liška M., Gutová V., Galanská R., Hanzlíková J., Malkusová I., Vítovcová P., Bojčuková J., Vlas T., Panzner P.: Hodnocení klinické tíže alergie na pyl trav podle poměru hladin celkových a specifických IgE protilátek /15 min/
 2. Vachová M., Panzner P., Lavičková A.: Alergie na hmyzí jed a mastocytóza – kazuistiky /15 min/
 3. Vlas T., Ujčíková B.: Mikrobicidní vlastnosti polyfenolů a katechinů v extraktech léčivých rostlin /15 min/
 4. Bělohlávková S.: Imunoterapie potravinové alergie – minulost, současnost a budoucnost /15 min/

22.5. Večer Chirurgické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

 1. Vodička J., Fichtl J., Špidlen V., Třeška V., Vejvodová Š., Mukenšnabl P., Krákorová G., Roušarová M.: Chirurgická léčba plicních metastáz – výsledky 300 operací /10 min/
 2. Geiger J., Veselý V.: Transanální chirurgické výkony a karcinom rekta /10 min/
 3. Liška V., Kural T., Skalický T., Vyčítal O., Mírka H., Rosendorf J., Pálek R., Rupert K., Třeška V.: Prekancerózy maligních onemocnění pankreatu /10 min/
 4. Fichtl J., Třeška V., Geiger J.: Není divertikulitida jako divertikulitida /10 min/
 5. Šulc R., Čertík B., Moláček J., Opatrný V., Duras P., Šlauf F., Buriánek V.: Trombolytická léčba u akutní končetinové ischemie /10 min/
 6. Rosendorf J., Horáková J., Klíčová M., Pálek R., Červenková L., Kural T., Hošek P., Kříž T., Tégl V., Moulisová V., Tonar Z., Třeška V., Lukáš D., Liška V.: Experimentální fortifikace intestinálních anastomóz nanomateriály /10 min/

29.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

 1. Krištof J., Zatloukal J., Židková A.: Elektrická impedanční tomografie /10 min/
 2. Pouska J., Červený V., Kletečka J., Přibáň V., Mraček J.: Užití adenosinu pro operace mozkových aneuryzmat /10 min/
 3. Lukáš J., Prunerová M., Ircingová L.: Naše zkušenosti s analgetickými blokádami u TEP kolene /10 min/
 4. Štengl M., Lejčko J., Beneš. J., Hendrychová A.: Výsledky auditu kvality léčby pooperační bolesti ve FN Plzeň /10 min/
 5. Svoboda V., Bosman R.: Urgentní příjem FN Plzeň (historie, současnost, budoucnost) /10 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém