20. květen 2019 1047 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2019

Spolek lékařů v Plzni

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci červnu 2019, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

5.6. Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

 1. Smažinka M., Kališ V., Havíř M., Rušavý Z.: Vliv BMI na průběh a efekt sakrokolpopexe /20 min/
 2. Presl J.: AE/HY jako součást výkonu z benigní indikace dle věku /20 min/
 3. Bláhová K.: Monstrózní děložní myomatóza – kazuistika /15 min/
 4. Černá J.: Poruchy příjmu potravy u gynekologických diagnóz – komplikace v léčbě /15 min/
 5. Kališ V., Kleprlíková H., Rušavý Z., Thakar R.: Přístup k manuální perineální protekci a její popis mezi porodníky/porodními asistentkami: Plzeň (CZ) versus Croydon (UK) /20 min/

12.6. Večer Šiklova ústavu patologie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

 1. Kinkorová-Luňáčková I.: Primární prevence karcinomu děložního hrdla – HPV vakcinace /20 min/
 2. Horáková M., Baněčková M., Skálová A.: Co přinesl Milan, aneb novinky v tenkojehlové aspirační biopsii slinných žláz /15 min/
 3. Dubová M., Černá K., Daum O., Hadravská Š., Matas M., Dort J.: Vrozená infekce HHV6 asociovaná s atrézií extrahepatálních žlučových cest /15 min/
 4. Ferczadi P., Šmolíková P., Pivovarčíková K.: Imunofluorescenční vyšetření ledvin z parafinových řezů /15 min/

19.6. Večer Mulačovy nemocnice
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

 1. Holeček V., Liška J., Sobotová Š.: Volné radikály a antioxidanty v lékařství /20 min/
 2. Liška J., Siala K., Čuláková B., Holeček V., Sobotová Š.: Kladný vliv kolonizace nepatogenním E. coli v prevenci a léčbě alergie a morbidity u novorozenců provázené následně pozitivním ovlivněním vybraných parametrů imunitního systému /10 min/
 3. Slezáková T., Mašek P., Anděl Z.: Možnosti využití podtlakové terapie - vlastní zkušenosti /15 min/
 4. Žán J., Topinka I., Táborský B.: Operační léčba zlomenin distálního rádia /20 min/
 5. Knaizl Z.: Raritní případ aktinomykozy s carcinomem endometria /10 min/
 6. Slezáková T.: Patella bipartita - raritní kazuistický případ z našeho pracoviště /10 min/
 7. Yali V.: Neobvyklá příčina Cushingova syndromu /10 min/

26.6. Večer Rokycanské nemocnice
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

 1. Plecitý J.: Naše zkušenosti s léčením zlomenin patní kosti C-Nail Medin /15 min/
 2. Čadová K., Chadimová I., Východský K., Šleisová G., Sequens R.: Laparoskopická cholecystektomie proběhla zcela nekomplikovaně. Můžeme být klidní? /15 min/
 3. Honzík J.: Sportem k trvalé invaliditě /15 min/
 4. Polák L.: Je stále místo pro transversostomii? /15 min/
 5. Paduchová J.: Horečka jako nejčastější příznak na dětské ambulanci /15 min/
 6. Teslík L.: Krvácení jako komplikace po polypectomii, jeho řešení a prevence /15 min/

 

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém