21. květen 2019 1013 tra

Opatření děkana č. 5/2019 – Harmonogram akademického roku 2019/2020

V Plzni dne 21. 5. 2019
Č. j.: UKLFP/129655/2019

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana stanovuje harmonogram akademického roku 2019/2020 na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) v souladu s opatřením rektora č. 6/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020.

Čl. 2
Harmonogram akademického roku 2019/2020

Zahájení akademického roku 2019/2020 1. 10. 2019
Zahájení zimního semestru akademického roku 2019/2020  30. 9. 2019
Zahájení letního semestru akademického roku 2019/2020  17. 2. 2019
Zimní semestr výuka  30. 9. 2019 – 11. 1. 2020
zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru  1. 6. 2019 – 30. 9. 2019

zkouškové období

 13. 1. 2020 – 16. 2. 2020
vánoční prázdniny  21. 12. 2019 – 3. 1. 2020
elektronická přihláška ke zkouškám  od 3. 1. 2020
Letní semestr výuka  17. 2. 2019 – 22. 5. 2020
zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru  10. 2. 2020 – 16. 2. 2020
zkouškové období  25. 5. 2020 – 30. 6. 2020
letní prázdniny  1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
elektronická přihláška ke zkouškám  od 4. 5. 2020
Zkoušky lze skládat též v období  od 1. 7. 2020 do 15. 9. 2020
Konec akademického roku 2019/2020  30. 9. 2020


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti podpisem děkana.
  2. Opatření děkana č. 4/2018 se tímto opatřením zrušuje s účinností od 31. října 2020.

 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan LF UK v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém