9. září 2019 217 dvomi

Distální radiální přístup poprvé v ČR – na Kardiologické klinice v Plzni

Dne 3. 9. 2019 ve spolupráci s japonskými kolegy provedli intervenční kardiologové Kardiologické kliniky LF a FN Plzeň jako první v České republice katetrizační výkony na koronárních tepnách novým přístupem z palcové strany hřbetu ruky, tzv. distálním radiálním (DRA = distal radial approach – viz obrázek).

DRA

Tento přístup je šetrnější pro vlastní radiální tepnu, vyžaduje ale ve většině případů vzhledem k anatomickým odlišnostem a menšímu kalibru cévy oproti standardnímu přístupu punkci tepny pod sonografickou kontrolou a velmi šetrnou manipulaci se zaváděcím instrumentariem. Prvním výkonem provedeným tímto novým přístupem byla komplexní intervence kolateralizovaného uzávěru levé koronární tepny na ramus interventriclularis anterior u 79 letého pacienta s námahovými stenokardiemi, který byl bez komplikací propuštěn druhý den po výkonu domů.

Spolupráce s japonskými kolegy v rámci minimálně invazivních metod při koronárních intervencích se v posledních 5 letech rozvíjí. Po prvních prezentacích našich výsledků na japonských kongresech navštívil naše pracoviště před 2 roky profesor Yuji Ikari, nyní se výkonů zúčastnil prezident Slender Club Japan profesor Fuminobu Yoshimachi z tokijské Tokai University Hospital.

Doc. MUDr. Ivo Bernat Ph.D., vedoucí lékař Intervenční kardiologie Kardiologické kliniky LF a FN Plzeň
Prof. MUDr. Richard Rokyta Ph.D., přednosta Kardiologické kliniky LF a FN Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém