9. září 2019 700 dvomi

Distální radiální přístup poprvé v ČR – na Kardiologické klinice v Plzni

Dne 3. 9. 2019 ve spolupráci s japonskými kolegy provedli intervenční kardiologové Kardiologické kliniky LF a FN Plzeň jako první v České republice katetrizační výkony na koronárních tepnách novým přístupem z palcové strany hřbetu ruky, tzv. distálním radiálním (DRA = distal radial approach – viz obrázek).

DRA

Tento přístup je šetrnější pro vlastní radiální tepnu, vyžaduje ale ve většině případů vzhledem k anatomickým odlišnostem a menšímu kalibru cévy oproti standardnímu přístupu punkci tepny pod sonografickou kontrolou a velmi šetrnou manipulaci se zaváděcím instrumentariem. Prvním výkonem provedeným tímto novým přístupem byla komplexní intervence kolateralizovaného uzávěru levé koronární tepny na ramus interventriclularis anterior u 79 letého pacienta s námahovými stenokardiemi, který byl bez komplikací propuštěn druhý den po výkonu domů.

Spolupráce s japonskými kolegy v rámci minimálně invazivních metod při koronárních intervencích se v posledních 5 letech rozvíjí. Po prvních prezentacích našich výsledků na japonských kongresech navštívil naše pracoviště před 2 roky profesor Yuji Ikari, nyní se výkonů zúčastnil prezident Slender Club Japan profesor Fuminobu Yoshimachi z tokijské Tokai University Hospital.

Doc. MUDr. Ivo Bernat Ph.D., vedoucí lékař Intervenční kardiologie Kardiologické kliniky LF a FN Plzeň
Prof. MUDr. Richard Rokyta Ph.D., přednosta Kardiologické kliniky LF a FN Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na pozici ERA Chair v projektu Chaperon

V Plzni dne 22.10.2019 čj.: UKLFP/249208/2019 - 7     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 29.10.2019 Č. j.: UKLFP/ 269903/2019-5   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
VŘ Odborný asistent I. interní klinika

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

29. říjen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém