19. září 2019 1177 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2019

Spolek lékařů v Plzni

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci říjnu 2019, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín.

2.10.  Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
Večer věnován životnímu jubileu MUDr. Miroslava Brejchy
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

 1. Procházka M.: Na druhé straně barikády… /15 min/
 2. Vidunová J.: Co nevídáme každý den /15 min/
 3. Růžička J.: Rozvoj přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb /15 min/
 4. Kukla L.: Opravdu nečekaná komplikace? /15 min/
 5. Tvrzník J.: Trauma trochu jinak /15 min/

9.10.  Večer Oční kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

 1. Sováková I., Rusňáková I., Těšínská A.:  Neurotidine – pomocník v léčbě glaukomu /10 min/
 2. Jurčuková M., Kalfeřtová M., Maříková J., Dort J.: Moderní trendy v diagnostice a léčbě retinopatie nedonošených /10 min/
 3. Lorenc T., Rusňák Š., Belfínová Š., Frdlíková D.: Metastatické endoftalmitidy – výskyt, původ a léčba na Oční klinice FN Plzeň /10 min/
 4. Rokyta K.: Deep learning v diagnostice VPMD /10 min/
 5. Kasl Z.: Bludičky zobrazovacích metod oftalmologie /10 min/

 16.10.  Večer Ústavu anatomie a Ústavu histologie a embryologie
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

 1. Fiala P., Petrášek M.: Odkaz Leonarda da Vinci dnešní anatomii /10 min/
 2. Polívka J., Třešková I., Huang H. J., Call S. G., Meric-Bernstam F., Pešta M., Pivovarčíková K., Houfková K., Janků F.: Ultrasenzitivní detekce cirkulující nádorové DNA
  u pacientů s časnými stádii maligního melanomu identifikuje pacienty s vysokým rizikem relapsu onemocnění 
  u pacientů s časnými stádii maligního melanomu identifikuje pacienty s vysokým rizikem relapsu onemocnění /10 min/
 3. Rybárová M., Havelková L., Vychytil J., Melzner M., Dendorfer S., Fiala P.: Význam anatomických studií pro biomechanické modelování horní končetiny /10 min/
 4. Trejo M. C.: Non-alcoholic fatty liver diseases – state of art and our research /10 min/
 5. Eberlová L.: Nové trendy ve výuce anatomie /10 min/
 6. Nevoral J.: Mikroanatomie tkáně varlete a prognóza kvality spermií /10 min/

23.10.  Večer Rehabilitačního oddělení
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

 1. Poustková I.: Rehabilitace po TEP temporomandibulárního kloubu /10 min/
 2. Roubíčková V.: Systémový lupus erythematodes v rehabilitaci /10 min/
 3. Kilianová K.: RHC po fraktuře hlavičky radia (po různých typech ortopedické léčby) - kazuistika /15 min/
 4. Trdličková P.: Fasciální manipulace a zkušenosti s touto technikou /10 min/
 5. Teplá J.: Osteoporoza a rehabilitace /10 min/

30.10.  Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

 1. Šín R., Sedláček D.: Komplikace chřipky u seniorů v sezóně 2018/2019 /15 min/
 2. Kukrálová L., Váchalová J., Jirouš J.: Spalničky aktuálně, jak se chránit, naše doporučení a zkušenosti /15 min/
 3. Šmíd D., Sedláček D.: Péče o splenektomované pacienty /15 min/
 4. Trambová B., Koubová A.: Vrozená toxoplazmóza – kazuistika /15 min/
 5. Duong S., Sedláček D.: Stevens-Johnsonův syndrom – kazuistika /15 min/ 

 

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. 
p
ředseda SL v Plzni

doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém