31. říjen 2019 1038 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2019

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci listopadu 2019, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín


6.11.  Večer Otorinolaryngologické kliniky
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

 1. Pazdiora P.: Dětský pacient neočkovaný proti tetanu - kazuistika /5 min/
 2. Čejková Š., Sakař R., Hanáková J., Soukup M., Hrabačka P., Slouka D.: Komplikace po tonzilektomii a tonzilotomii /10 min/
 3. Herejková V., Ruml F., Slouka D.: Maligní otitis externa /10 min/
 4. Vohlídková M., Slouka D.: Novorozenecký screening poruch sluchu /10 min/
 5. Baněčková M., Horáková M., Laco J., Skálová A.: Vliv tkáňové fixace na velikost chirurgických okrajů /10 min/
 6. Krčál J., Trčka O., Nasswetter J., Sakař R., Slouka D.: Přínos hybridních zobrazovacích metod v onkologickém stageingu /10 min/

13.11.  Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

 1. Mírka H., Ferda J.:  Národní program časné detekce karcinomu plic pomocí výpočetní tomografie /15 min/
 2. Pernický J., Tupý R., Ševčík P., Ferda J.: Výšková nemoc v obraze magnetické rezonance, kasuistika /15 min/
 3. Baxa J., Ferda J., Hromádka M.: Detekce amyloidózy myokardu pomocí magnetické rezonance a scintigrafie s 99mTc-DPD /15 min/
 4. Ferda J., Ferdová E., Baxa J., Sedláčková H., Vokurka S., Hes O.: PET/CT a PET/MRI s 68Ga: PSMA-11 v diagnostice karcinomu prostaty /15 min/

20.11.  Večer Dermatovenerologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

 1. Cetkovská P.: Nová doporučení v biologické léčbě /15 min/
 2. Novák M.: Kontaktní alergická dermatitida a její vyšetřování /15 min/
 3. Malá J., Cetkovská P.: Sweetův syndrom – popis případu /10 min/
 4. Říčař J.: Botulotoxin v medicíně /15 min/
 5. Komorousová M.: Dermatitidy u dětí /15 min/

27.11.  Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
Večer věnovaný 50. výročí založení kliniky a významnému životnímu jubileu Dr. Důrové
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.
Krákorová G.: Blahopřání paní MUDr. Janě Důrové k významnému životnímu jubileu

 1. Pešek M.: Představení aktivit lékařů a sester kliniky, zaměření a pracovní týmy /15 min/
 2. Vodička J., Pešek M., Špidlen V., Krákorová G., Šafránek J., Brůha F.: Spolupráce pneumologa a pneumochirurga /10 min/
 3. Ferda J.: Molekulární zobrazování u plicních nádorů /10 min/
 4. Michal M.: Molekulární profilizace nádorů – mezník v onkologické diagnostice a cílené terapii nádorů /20 min/
 5. Dvířková L.: Klinicko-farmaceutická péče na oddělení pneumologie /10 min/
 6. Svatoň M.: Pneumoonkologie – jak šel čas /10 min/


doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. 
p
ředseda SL v Plzni

doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém