22. listopad 2019 1094 dvomi

Večery Spolku lékařů - prosinec 2019

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci prosinci 2019, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

4.12.  Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie
předsedá: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

 1. Bergerová T.: Nová strategie odběru hemokultur /20 min/
 2. Geigerová L.: Méně obvyklí původci septických stavů v bakteriologii – kazuistiky /20 min/
 3. Kudová J.: Laboratorní diagnostika spalniček /20 min/
 4. Pazdiora P.: Spalničky se vracejí – bohužel i do Plzeňského kraje /20 min/


11.12.  Večer Neurologické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

 1. Rohan V., Polívka J., Ševčík P., Mračková J., Štíbraná K., Štéla J., Kryl M., Klečková J.:  Roční sledování nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou po rekanalizační léčbě /20 min/
 2. Vacovská H., Rytířová G.: Epilepsie a demence /25 min/
 3. Horová J.: Léčba spasticity botulotoxinem /20 min/
 4. Peterka M.: Roztroušená skleróza jako progresivní onemocnění. Význam spolupráce RS center s ambulantními specialisty /25 min/

18.12.  Večer Ústavu sociálního a posudkového lékařství a Geriatrického oddělení
předsedá: MUDr. Z. Poklopová

 1. Odložilík R.: Poskytování a úhrada zdravotních služeb pojištěncům z EU /50 min/
 2. Kučerová H.: Je v péči o seniory nutný individuální přístup? /20 min/
 3. Čevela R., Čeledová L.: Posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči
  u polymorbidních seniorů, kazuistika 
  u polymorbidních seniorů, kazuistika /20 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
předseda SL v Plzni vědecký sekretář SL v Plzni


Informace pro členy SL Plzeň: V roce 2019 proběhlo 35 Večerů SL a PGLD byl zaměřen na právní problematiku ve zdravotnictví. V roce 2020 bude jednodenní PGLD v únoru 2020
s tématem „Novinky v našich oborech“ a Varia a proběhne 36 Večerů SL v ŠAF.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém