19. prosinec 2019 1074 dvomi

Večery Spolku lékařů - leden 2020

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci lednu 2020, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

15.1.  Večer Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví
Večer k příležitosti výročí 80. narozenin prof. MUDr. Václava Zemana, CSc.
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

 1. Novák J.: K životnímu jubileu prof. MUDr. Václava Zemana, CSc. /15 min/
 2. Kroužecký A.: Do nového akademického roku v novém - představení rekonstruovaného pracoviště ústavu /10 min/
 3. Švíglerová J.: Vliv pohybové aktivity na kardiovaskulární funkce stárnoucích potkanů /15 min/
 4. Kroužecký A.: Roční zátěž profesionálního cyklisty - aneb co činí výborné sportovce mimořádnými/15 min/
 5. Brož P.: Laboratorní nálezy u poškození orgánů v důsledku nepřiměřené fyzické aktivity. Specifika hodnocení biochemických parametrů u sportovců /15 min/
 6. Novák J., Topolčan O.: Vitamin D a sportovní výkon/15 min/


22.1.  Večer Neurochirurgické kliniky
Večer se koná při příležitosti životního jubilea prof. MUDr. Zdeňka Mračka
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

 1. Přibáň V., Svačina Š. / Škrha J.:  Blahopřání prof. Mračkovi u příležitosti jubilea /10 min/
 2. Holečková I.: Vývoj perioperačního monitorování u lézí v eloquentních oblastech mozku na NCHK Plzeň /10 min/
 3. Mraček J., Seidl M.: Kranioplastika/10 min/
 4. Bludovský D.: Vývoj léčebných postupů při poranění krční páteře naneurochirurgii v Plzni/10 min/
 5. Štěpánek D.: Periferní nervové transfery – nové možnosti v řešení  poranění periferních nervů /10 min/
 6. Vacek P.: Neuroendoskopické výkony u dětí do jednoho roku věku- mají smysl? /10 min/
 7. Přibáň V.: Nemoc Moyamoya (aneb „jeho jeho“ – jubilantova) /10 min/ 

29.1.  Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

 1. Pešta M., Babuška V.: Slovo úvodem/5 min/
 2. Hatina J., Kripnerová M., Houfková K., Houdek Z., Dvořák P., Pešta M., Sopper S., Šána J., Radová L., SlabýO..: Buněčné modely progrese sarkomu a identifikace klíčových genů a signálních drah /15 min/
 3. Houfková K., Kulda V., Svatoň M., Mukenšnábl P., Hrdá K., Dvořák P., Houdek Z., Vrzáková R., Babuška V., Pešek M., Pešta M.: Prediktivní význam miRNA u pacientů
  s pokročilým stádiem skvamózního plicního karcinomu 
  /15 min/
 4. Kolaja Dobrá J., Dvořáková J., Kulda V., Babuška V.: Vliv úpravy povrchu dentálního implantátu na adhezi a proliferaci buněčné linie MG-63/15 min/
 5. Kulda V., Babuška V.: E-learning ve výuce Lékařské chemie a biochemie/15 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
předseda SL v Plzni vědecký sekretář SL v Plzni 

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém