6. leden 2020 3992 vra

Termíny přijímacích pohovorů 2020/2021

Název studijního programu Termín přijímacího pohovoru Místo konánní přijímacího pohovoru Předseda komise
Anatomie, histologie a embryologie 11. 6. 2020 v 8:00 hod.

Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, Karlovarská 49, Plzeň

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Dermatovenerologie 17. 6. 2020 ve 13:00 hod. Dermatovenerologická klinika FN Plzeň, E. Beneše 13, Plzeň, pavilon 22, 7. patro prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Gynekologie a porodnictví 28. 5. 2020 v 8:00 hod. Gynekologicko-porodnická klinika, FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, seminární místnost doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Chirurgie

24. 6. 2020 v 13:00

26.6.2020 v 12:30

Chirurgická klinika FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, vchod C, 2. patro prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Lékařská biologie a genetika 26. 5. 2020 v 10:00 hod. Ústav biologie LF UK v Plzni, alej Svobody 76, Plzeň doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Lékařská farmakologie 25. 6. 2020 ve 13:00 hod.  Ústav farmakologie, alej Svobody 76, Plzeň doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
Lékařská mikrobiologie 8. 6. 2020 v 10:00 Biomedicínské centrum LF UK v Plzni, alej Svobody 74, Plzeň  doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Neurologie a psychiatrie 23. 6. 2020 v 13:00 hod. Psychiatrická klinika FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, vchod B - knihovna doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Patologie 18. 6. 2020 v 11:00 hod. Bioptická labboratoř s.r.o., Rejskova ul. 10, Plzeň prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Sociální lékařství 22. 6. 2020 v 10:00 hod. Ústav sociálního a posudkového lékařství, alej Svobody 31, Plzeň doc. MUDr. Libuše Čeledová, CSc.
Stomatologie 24. 6. 2020 v 9:00 hod. Stomatologická klinika, FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, vchod F, 7. patro - knihovna doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Vnitří nemoci 22.6.2020 ve 13:00 hod. Laboratoř imunochemické diagnostiky, Edvarda Beneše 13, Plzeň prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Zobrazovací metody v lékařství 11. 6. 2020 v 8:00 hod. Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80 prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém