13. leden 2020 309 dvomi

Smuteční oznámení

Sdělujeme smutnou zprávu, že dne 12. 1. 2020 zesnula doc. MUDr. Anna Aujezdská, CSc., která byla vedoucí Ústavu hygieny LF v Plzni  v letech 1989 až 1997.

Narodila se ve středočeském Kounově. Studovala na Hygienické lékařské fakultě UK v Praze (nyní 3. LF UK), kde promovala v r. 1958. Po čtyřleté praxi v Hygienické stanici Hlavního města Prahy, v oddělení hygieny výživy, přešla na ústav hygieny Fakulty všeobecného lékařství UK (nyní 1. LF UK).  Zde se jako odborná asistentka zaměřila na vedení přednášek a cvičení a na výzkumnou činnost v oboru hygiena výživy. Ten pro ni zůstal celoživotním zájmem a stal se také polem působnosti v jejím dalším odborném růstu. V r. 1968 absolvovala několikaměsíční stipendijní studijní pobyt v St. Mary´s Hospital v Londýně, oddělení biochemie, kde si osvojila metodické přístupy ke studiu teratogenních účinků cizorodých látek. Ty pak uplatnila ve své kandidátské disertační práci Embryotoxické účinky tetracyklinových antibiotik, kterou obhájila v r. 1980. Mezitím v letech 1969 – 70 pobývala se svým manželem v Hudiskvall Hospital, Švédsko. V r. 1985 se habilitovala na svém pražském pracovišti v oboru Hygiena. Při odchodu z pražské fakulty obdržela Medaili fakulty UK. V r. 1989 se stala nástupkyní doc. Kneifla ve vedení Ústavu hygieny Lékařské fakulty UK v Plzni a v tomto postavení setrvala až do svého odchodu do důchodu v r. 1997.  Pro Lékařskou fakultu v Plzni kromě jiného získala v osmdesátých letech první zahraniční počítač. Doc. Aujezdská byla typ činorodého člověka s nevyčerpatelnou energií a elánem.

pic

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 13.12.2019 UKLFP//2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. prosinec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém