22. leden 2020 900 dvomi

Večery Spolku lékařů - únor 2020

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci únoru 2020, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín 

 

5.2.  Večer Neonatologického oddělení
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

 1. Pomahačová T., Matas M.:  Klesající incidence bronchopulmonální dysplazie v závislosti na změnách ventilační strategie u nezralých novorozenců  /20 min/
 2. Karlová B., Kepková M.: Smith-Lemli-Opitz syndrom u donošeného novorozence /15 min/
 3. Hodačová K., Čadová M.:  Centrální hypoventilační syndrom /15 min/
 4. Chocová R., Mocková A.: Konjugovaná hyperbilirubinemie jako první projev hemochromatózy /15 min/

12.2.  Večer Urologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

 1. Dolejšová O., Ürge T.:Uretroplastika s využitím štěpu ze sliznice dutiny ústní /10 min/
 2. Kolář J., Trávníček I., Hora M.: Současné indikace a výsledky biopsie ledviny /10 min/
 3. Sedláčková H., Dolejšová O.: Diagnostika karcinomu prostaty pomocí Ga PSMA PET/MR/10 min/
 4. Polák M., Sedláčková H., Mlynarčík M., Mrkos D.: Cílená biopsie prostaty - softwarová fúze (MR/TRUS)/10 min/
 5. Beniač P., Ürge T.: Fournierova gangréna /10 min/
 6. Kočovská P., Kolář J.: Řešení inkontinence moče u mužů adjustabilní páskou /10 min/
 7. Pivovarčíková K., Pitra T., Hora M., Hes O.: The Paris system for reporting urinary cytology versus WHO 2016 - diagnostické rozpaky patologa v každodenní praxi /15 min/ 

19.2.  Večer Komplexního kardiovaskulárního centra

Večer se koná při příležitosti životního jubilea doc. MUDr. I. Bernata, Ph.D.
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

 1. Rokyta R.: Úvodní slovo/10 min/
 2. Bernat I.: Mezinárodní konsensus péče o radiální tepnu po intervenčních výkonech iniciovaný z FN Plzeň /16 min/
 3. Hromádka M., Moťovská Z. a Prague-18 studijní tým: MikroRNA v predikci komplikací u nemocných po infarktu myokardu/16 min/
 4. Mayer O.: Role produktů pokročilé glykace v patofyziologii cévního stárnutí /16 min/
 5. Brada M., Hájek T., Rokyta R.: Infekční endokarditida v Komplexním kardiocentru FN Plzeň: soubor nemocných a mikrobiální spektrum/16 min/
 6. Duršpek J.: Transthyretinová amyloidóza/16 min/ 

26.2.  Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

 1. Fínek J.: Vývoj onkologické péče  /15 min/
 2. Vokurka S.: Olaparib – jeho přínos a naše první zkušenosti u BRCA+ ovariálního karcinomu  /15 min/
 3. Svoboda T.: Typy hormonálních manipulací, jejich význam a možnosti klinického ovlivnění u karcinomu prsu  /15 min/
 4. Fiala O., Ostašov P., Šorejs O., Liška V., Buchler T., Poprach A., Fínek J.: Beta-blokátory u pacientů s mCRC léčených bevacizumabem  /15 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
předseda SL v Plzni vědecký sekretář SL v Plzni 

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém