12. únor 2020 429 dvomi

Nový běh Univerzity třetího věku (2020–2022) – zápis zahájen

Lékařská fakulta UK v Plzni zahájila zápisy do dalšího běhu Univerzity třetího věku 2020-2022. První přednáška dvouletého programu „Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí“ proběhne 26. října 2020. Osvědčení o absolvování univerzity přebírají posluchači v pražském Karolinu. Cena kurzu 1000 Kč za akademický rok. V ceně kurzu je učebnice „Člověk ve zdraví i v nemoci“ s podtitulem „Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří“ a publikace „Laskavý průvodce po sociálních dávkách“.

Přednášky se konají vždy v pondělí od 15:00 hodin ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě v Plzni, alej Svobody 31.

Zájemci se mohou hlásit na sekretariátu Ústavu sociálního a posudkového lékařství, paní Vanda Stříbrná, tel. 377 593 540, mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz.

Program U3V  je určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou, a dále válečným veteránům dle zákona č. 170/2002 Sb.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém