17. únor 2020 1582 dvomi

Smuteční oznámení

Sdělujeme smutnou zprávu, že v neděli 16. 2. 2020 zemřela paní doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.

Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. (*14. 11. 1942, †16. 2. 2020) vystudovala s vyznamenáním Lékařskou fakultu UK v Plzni. Již od svých studií se pod vedením profesora Slabého zapojila do práce na Ústavu histologie a embryologie. V oblasti výzkumné se úspěšně věnovala evoluční a srovnávací morfologii a vývojové biologii krevních a mízních cév savců. Její výzkum měl značný přesah i do oblasti klinické, zejména pak aterosklerózy a výdutě břišní aorty. K technikám studia mikroskopické stavby cévní stěny přispěla i zdokonalením barvících metod. Věnovala se rovněž teratologii a otázkám bioetiky. Opakovaně přednášela na univerzitách v Jeně a Frankfurtu. V roce 1989 byla jmenována docentkou a v letech 1993-2011 vedla Ústav histologie a embryologie, a to v duchu příjemného a téměř rodinného prostředí. Podílela se na budování a vědeckém využití embryologických sbírek ústavu, na výchově několika generací budoucích lékařů i svých žáků. Na své domovské fakultě působila v akademickém senátu i ve vědecké radě. V letech 1997-2001 byla předsedkyní České anatomické společnosti. V roce 2012 jí byla udělena Pamětní Jesseniova plaketa České anatomické společnosti. V roce 2017 ocenila Česká anatomická společnost její celoživotní přínos udělením čestného členství. Krásami svého oboru, histologie a embryologie, dokázala zaujmout nejen na půdě akademické, ale i na celé řadě svých vystoupení pro nelékařskou veřejnost. 

Svým studentkám a studentům a spolupracovníkům pomáhala svým vzácným a lidským přístupem k osobním problémům, k jejichž řešení byla vždy připravena. Uprostřed uspěchaného světa jim naslouchala a sdílela tak starosti i radosti svých bližních. Během svého naplněného života dokázala s velkým pochopením pomoci radou i po praktické stránce celé řadě z nich. O její zcela neokázalé pomoci přitom věděl mnohdy pouze její příjemce a ona sama, či úzký okruh přátel. Tento hluboce lidský přístup vedl později mimo jiné i k jejímu působení jakožto pečující o studenty se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově. 

Nejen naše Lékařská fakulta v Plzni, ale široký okruh lidí měl a nyní bohužel ztratil vzácnou osobnost. Připojujeme se proto k projevům soustrasti rodině paní docentky Jitky Kočové. Vzpomínáme na ni s vděčností. Čest její památce! 

Za Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., vedoucí ústavu
RNDr. Alena Němečková, CSc.
MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
Prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

01

02

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém