21. únor 2020 778 dvomi

Večery Spolku lékařů - březen 2020

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci březnu 2020, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín 

 

11.3.  Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

 1. Koudela K., Cibulková J., Záhlava J., Malán A.:  Využití zobrazovacích metod v diagnostice příčiny bolestí u pacientů s TEP kyčle a kolena  /7 min/
 2. Skala P., Zeman P.: Nové možnosti léčby defektů chrupavky – představení plánované studie /7 min/
 3. Havel O., Zeman P., Pavelka T.:  Artroskopická terapie avulzí zadního rohu laterálního menisku /7 min/
 4. Pavelka T., Salášek M.: Zlomeniny proximální tibie typu C /7 min/
 5. Vyskočil V., Toman M., Pavelka T.: Zlomeniny proximálního femuru, rozdílné hodnoty vápníku, ALP i vitamínu D ve srovnání s normální populací /7 min/
 6. Malotín T.: Léčení periprotetických zlomenin v oblasti distálního femuru /7 min/
 7. Hořák P.: Kazuistiky obtížné a pozdní diagnostiky infekčního postižení skeletu /7 min/ 

18.3.  Večer Ústavu soudního lékařství
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

 1. Dvořák M.: Vražedné ovlivnění pervitinem /10 min/
 2. Hanáček L., Řehulka H.: Neobvyklé náhlé příhody břišní v praxi soudního lékaře /15 min/
 3. Pažinová J.: Suicide Squad = Sebevražedný oddíl /25 min/
 4. Dvořák M., Sokol M., Baxa J.: Smrtící reliéf přírody /10 min/ 

25.3.  Večer I. interní kliniky
Večer je věnován památce prof. MUDr. Sylvie Opatrné, Ph.D.
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

 1. Bednářová V. Osobnost prof. MUDr. Sylvie Opatrné, Ph.D. /15 min/
 2. Reischig T.: Virové infekce a transplantace ledvin /15 min/
 3. Balihar K., Kotyza J., Zdrhová L., Koželuhová J., Matějovič M.: Dysfunkce jícnu u kriticky nemocných – podceněný problém a jak na něj/15 min/
 4. Matějovič M., Horák J., Štengl M.: Je bloudivý nerv klíčem k léčbě sepse? /15 min/
 5. Vodičková V.: Zvláštnosti léčby diabetu 1. typu při sportu/15 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
předseda SL v Plzni vědecký sekretář SL v Plzni 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém