9. březen 2020 2049 dvomi

Opatření pro studenty LFP!!!

Vážení kolegové,
s okamžitou účinností platí pro všechny studenty LF UK v Plzni následující opatření: 

Všichni studenti,

1/ kteří pobývali v rizikových  státech ITÁLIE, ÍRÁN, JIŽNÍ KOREA, ČÍNA V OBDOBÍ 1. 3. 2020 DO DNEŠNÍHO DNE 

NEBO 

2/ žijí ve společné domácnosti s osobou v karanténě kvůli onemocnění COVID 19 

NEBO 

3/ byli v kontaktu s osobou positivní na COVID 19 

Mají počínaje dnešním dnem, nebo dnem, kdy nastane některá z výše uvedených situací, 14 dní dobu domácího samostudia, do výuky student nastoupí po uplynutí této 14 denní doby, pokud se nerozvinou příznaky onemocnění, které by bylo projevem infekce COVID 19. 

Tuto skutečnost je student povinen nahlásit e-mailem nebo telefonicky na studijní oddělení  LFUK v Plzni a současně vyplnit  dotazník na webové adrese: https://elius.lfp.cuni.cz/web/nahlaseni_karanteny.html 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan LF UK v Plzni

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi LF a FN

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém