10. březen 2020 2066 dvomi

Zrušení veškeré výuky na Lékařské fakultě v Plzni až do odvolání

na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a rektora Univerzity Karlovy (viz níže) se s okamžitou platností až do odvolání ruší na Lékařské fakultě v Plzni  veškerá výuka,  včetně zkoušek i veškerých stáží a praxí. Všichni studenti, včetně studentů Univerzity třetího věku,  zůstávají v domácím prostředí a dbají doporučení zabraňujícím přenosu infekce COVID 19 (důsledná hygiena, rukou, omezení sociálních kontaktů na nutné minimum, dodržování aktuálně doporučovaných zásad vyhlašovaných ministerstvem zdravotnictví a Státním zdravotním ústavem).

Zaměstnanci  se řídí pokyny vedoucích k zajištění nezbytných činností na pracovišti, dle možností pracují v režimu home office, např. – zpracování výukových materiálů pro elektronické vzdělávání.

Zároveň nabádáme, abyste sledovali web fakulty: www. lfp.cuni.cz, kde budou informace průběžně aktualizovány a upřesňovány. Nadále platí nahlašování infekcí COVID 19 prostřednictvím webového formuláře https://elius.lfp.cuni.cz/web/nahlaseni_karanteny.html 

 

Rozhodnutí rektora UK k současné situaci

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN, viz http://ipc1.cuni.cz/dokumenty/mimoradneopatreni.pdf,  se s účinností od zítřka tj. 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního zdělávání.

S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.

S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.

Doporučujeme fakultám UK a součástem UK, aby zvážily konání akcí s předpokládanou účastí do sto osob.

Toto prohlášení bylo učiněno ve 11:45 hodin a budou následovat další podrobnosti.

Sledujte také https://www.cuni.cz pro více informací.

S pozdravem
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Rektor

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém