12. březen 2020 2072 dvomi

Oznámení studentům LFP

Vážené studentky, vážení  studenti  

Zasílám včerejší  odpolední mail od JM. Chtěl jsem jej spojit o informaci o praktické výuce na lékařských fakultách, který přislíbilo MZd a MŠMT vydat  odpoledne z pera Mgr. Policara z MZd, do 18 h ani do dnešního rána nic nepřišlo. Dle mého podvečerního dotazu MZd uvažuje spíše o zpřísnění opatření.

Závěr - dle pokynu pana rektora můžeme individuálně zkoušet, přecházíme na e-learning, o vývoji praxí Vás budu informovat, jakmile informace dorazí.  Zatím platí zákaz.

Zkoušky - o termínu zkoušek rozhoduje examinátor s přihlédnutím k možnosti Vaší dostatečné přípravy. Opatření platí okamžitě.

Obrátil se na mne  včera večer  pan prof. Petr Pazdiora se žádostí  o výpomoc na  protiepidemickém odboru Krajské hygienické stanice, která má pobočky i mimo Plzeň. Pokud máte zájem, kontaktujte, prosím pana profesora na adrese  pazdiora@khsplzen.cz

Žádné jiné zdravotnické zařízení o výpomoc v tomto okamžiku naší fakultu nepožádalo. 

S pozdravy a přáním optimistického ducha    
Jindřich Fínek
děkan Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova  v Praze

 -------------------------------------

Spectabiles,
Vážená paní děkanko, vážený pane děkane,
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

věnujte prosím pozornost následujícím doplňujícím informacím k opatřením, zavedeným v posledních dnech na UK.

Výklad vedení UK k usnesení MZDR ze dne 10. 3.

Univerzita Karlova vykládá usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 jako zákaz směřující k zabránění šíření infekce shromažďování studentů při hromadné výuce, nikoliv jako záměr rezignovat na pedagogickou činnost. Absolutní zrušení pedagogické činnosti by ve svém důsledku znamenalo, že studenti posledních ročníku by ve významné míře nemohli ukončit své studium (např. by to bylo velmi citelné zejména ve zdravotnictví v souvislosti s nástupem mladých lékařů do praxe).

Je proto nezbytné, aby pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstala i nadále zachována a nepřerušena, pouze změnila formu výuky a dalších aktivit z prezenční na distanční metody.

Provoz pracovišť UK

Univerzita Karlova má nadále za to, že je třeba, aby všechny budovy UK zůstaly otevřeny. Jednotlivá pracoviště nepřerušují svoji činnost, pouze akademičtí pracovníci přesouvají těžiště výkonu své pedagogické činnosti do formy distančního vzdělávání. Individuální formy výuky, jako konzultace, individuální laboratorní práce atd., mohou i nadále probíhat. V tomto ohledu záleží primárně na plněném úkolu a na rozhodnutí příslušné fakulty UK.

Problematiku praxí na Lékařských fakultách UK řešíme s Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Kontrola studia

Vykonávání individuálních zkoušek zůstává zachováno. Ruší se kolektivní formy kontrol studia, jako písemné testy apod., u kterých dochází ke kumulaci většího počtu studentů. Individuální zkoušky, jakož i státní zkoušky, však mohou i nadále pokračovat.

Koleje a menzy

Zachován zůstává též provoz kolejí a menz. Ve vztahu k ubytovaným studentům apelujeme, aby se neshromažďovali a aby se věnovali samostudiu. Ke zvážení také necháváme, zda studenti odjedou domů. V takovém případě však apelujeme na racionální přístup k takovému rozhodnutí, aby studenti svým odjezdem neohrozili rizikové skupiny (prarodiče apod.). 

V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy krizovytym@cuni.cz krizový tým UK.

Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.

Velmi Vás prosím o součinnost a zachování klidného a racionálního přístupu.

S pozdravem,
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Rektor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém