25. březen 2020 586 dvomi

Rozhodnutí děkana 25.3.2020

Vážené studentky, vážení studenti, 

LF UK  v Plzni umožní  studentům všech ročníků distanční zkoušení. V případě  státních zkoušek je třeba změny legislativy, naplnění této nutnosti  očekávám k 15.4.2020.

Letní semestr úspěšně zakončíme.

Dávejte na sebe pozor 

Prof. MUDr.  Jindřich Fínek, Ph.D. MHA
děkan

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém