24. duben 2020 1120 dvomi

Zkoušky magisterského programu v českém jazyce při uvolňování mimořádných karanténních opatření

Na základě dohody garantů studijních programů prof. MUDr. J. Ferdy, PhD , doc. MUDr. A. Zichy, CSc. s děkanem fakulty budou   studenti  magisterského  programu v českém jazyce  všech ročníků zkoušeni pouze prezenčně. Nacházejí-li se studenti  mimo území republiky, informují paní magistru Buriánkovou a fakulta zajistí vyzkoušení individuálně po otevření hranic. Platí od 27.4.2020. 

V případě, že jsou vypsané termíny na zkoušení na pondělí 27.4. a úterý 28.4., mohou zkoušky ještě proběhnout distančně. V následujících dnech bude zkoušení pouze prezenční.

V Plzni 24.04.2020 9:31

prof. MUDr. Jindřich  Fínek, Ph.D. MHA
děkan/dean 
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova  v Praze

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém