2. červen 2020 251 cer

Univerzita Curych - Výzva k podávání návrhů projektů financovaných v rámci Travel Fund

UK a UZCH se dohodly na nové formě spolupráce a zřídily tzv. Travel Fund, který má sloužit k pokrytí cestovních nákladů a nákladů na ubytování pro akademiky, kteří navštěvují své kolegy na příslušných institucích. Cestovní fond je otevřený pro výzkumné pracovníky všech oborů. Pro lepší koordinaci UK a UZH vybraly zástupce, neboli Academic Ambasadords, kteří budou aktivně propojovat a doporučovat vědecké pracovníky obou institucí. Z fondu lze také financovat společné činnosti ve výzkumu či výuce. Minimální pozice žadatele na UK je doktorand.

Návrhy mohou být podány kdykoli během roku. Aktivita a vyúčtování proběhne nejpozději do 30. listopadu 2020.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém