1. červenec 2020 912 vyz

ARCHIV - habilitační řízení

Habilitační řízení - noví docenti 2010 - 2019

Jméno   uchazeče
Pracoviště
Obor
Zahájení řízení
Obhajoba před   Vědeckou radou LFP
Jmenování od
           
 Zahájená řízení v roce 2021     
PIVOVARČÍKOVÁ Kristýna, MUDr. Ph.D.          
SVATOŇ Martin, MUDr. Ph.D. Klinika pneumologie a ftizeologie LFP vnitřní nemoci 1.4.2021 9.12.2021 1.2.2022
TŘEŠKOVÁ Inka, MUDr. Ph.D.  Chirurgická klinika LFP  chirurgie  1.4.2021  23.9.2021 1.1.2022
Zahájená řízení v roce 2020
HAUER Lukáš, MUDr. et MUDr. Ph.D.
Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
stomatologie
30.1.2020
11.6.2020
1.8.2020
Zahájená řízení v roce: 2019
PRESL Jiří, MUDr.   Ph.D.
Gynekologicko-porodnická   klinika LFP
gynekologie   a porodnictví
27.08.2019
13.02.2020
01.05.2020
KLÁT Jaroslav,   MUDr. Ph.D.
Gynekologicko-porodnická   klinika LF OU Ostrava
gynekologie   a porodnictví
23.04.2019
13.02.2020
01.07.2020
BARTOŠÍKOVÁ Lenka,   MUDr. Ph.D.
Ústav   fyziologie LF UP v Olomouci
lékařská fyziologie
23.07.2019
ZASTAVENO 23.7.2020
 
MICHALOVÁ   Květoslava, MUDr. Ph.D.
Šiklův   ústav patologie LFP
patologie
09.05.2019
12.12.2019
01.03.2020
VACHATA Petr,   MUDr. Ph.D.
Neurochirurgická   klinika LFP / Neurochirurgická klinila Masarykovy nemonice Ústí nad   Labem 
chirurgie
23.04.2019
19.09.2019
01.12.2019
POMAHAČOVÁ Renata,   MUDr. Ph.D.
Dětská   klinika LFP
pediatrie
22.01.2019
24.10.2019
01.01.2020
Zahájená řízení v roce: 2018
NEVORAL Jan, Ing.   Ph.D.
Biomedicínské   centrum LFP
anatomie,   histologie a embryologie
13.12.2018
20.06.2019
01.10.2019
TICHÝ Martin,   MUDr. Ph.D.
Klinika   chorob kožních a pohlavních LF UP v Olomouci
dermatovenerologie
20.11.2018
ZASTAVENO 24. 10.   2019
 
MÁCA Jan, MUDr.   Ph.D.
Klinika   anesteziologie, resuscitace
    a intenzivní medicíny FN Ostrava LF Ostravské univerzity
   
anesteziologie   a intenzivní medicína
13.11.2018
20.06.2019
01.10.2019
RUŠAVÝ Zdeněk,   MUDr. Ph.D.
Gynekologicko-porodnická   klinika LFP 
gynekologie   a porodnictví
28.08.2018
18.04.2019
01.07.2019
ČELAKOVSKÁ   Jarmila, MUDr. Ph.D.
Klinika   nemocí kožních a pohlavních LF UK v Hradci Králové
dermatovenerologie
08.03.2018
14.06.2018
01.10.2018
Zahájená řízení v roce: 2017
MÍRKA Hynek, MUDr.   Ph.D.
Klinika   zobrazovacích metod LFP
zobrazovací   metody v lékařství
05.12.2017
25.01.2018
01.04.2018
ZEMAN Petr, MUDr.   Ph.D.
Klinika   ortopedie a traumatologie pohybového aparátu LFP
chirurgie
03.10.2017
25.01.2018
01.03.2018
FRICOVÁ Jitka,   MUDr. Ph.D.
Klinika   anesteziologie, resuscitace a int. medicíny 1. LF UK a VFN
anesteziologie   a intenzivní medicína
24.04.2017
07.12.2017
01.03.2018
MAREŠ Jan, MUDr.   Ph.D.
I. Interní klinika   LFP
vnitřní nemoci
19.01.2017
12.10.2017
01.12.2017
LIŠKA Jiří, MUDr.   CSc.
Fakulta   zdravotnických studií ZČU Plzeň
pediatrie
19.01.2017
ZASTAVENO 7. 12. 2017
 
HROMÁDKA Milan,   MUDr. Ph.D.
Kardiologická klinika   LFP
vnitřní nemoci
19.01.2017
15.06.2017
01.09.2017
Zahájená řízení v roce: 2016
KUČERA Radek,   PharmDr. Ph.D.
Ústav   lékařské chemie a biochemie LFP
hygiena,   preventivní lékařství a epidemiologie
10.11.2016
06.04.2017
01.07.2017
VANČURA Vlastimil,   MUDr. Ph.D.
Kardiologická   klinika LFP
vnitřní nemoci
10.11.2016
06.04.2017
01.09.2017
BRUTHANS Jan,   MUDr. CSc., FESC
II.   Interní klinika LFP
vnitřní nemoci
10.11.2016
06.04.2017
01.07.2017
LIŠKA Václav,   MUDr. Ph.D.
Chirurgická   klinika LFP
chirurgie
14.04.2016
10.11.2016
01.02.2017
PEŠTA Martin,   RNDr. Ph.D.
Ústav   biologie LFP
hygiena,   preventivní lékařství a epidemiologie
18.02.2016
14.04.2016
01.07.2016
KUČERA Radek,   PharmDr. Ph.D.
Ústav   lékařské chemie a biochemie LFP
hygiena,   preventivní lékařství a epidemiologie
16.02.2016
ZASTAVENO 9. 5. 2016
 
Zahájená řízení v roce: 2015
BAXA Jan, MUDr.   Ph.D.
Klinika   zobrazovacích metod LFP
zobrazovací   metody v lékařství
03.12.2015
18.02.2016
01.05.2016
BERNAT Ivo, MUDr.   Ph.D.
Kardiologická   klinika LFP
vnitřní nemoci
16.04.2015
15.10.2015
01.12.2015
MIXA Vladimír,   MUDr. Ph.D.
Klinika   anesteziologie, resuscitace a int. Medicíny 2. LF UK
anesteziologie   a intenzivní medicína
16.04.2015
18.02.2016
01.05.2016
Zahájená řízení v roce: 2014
NALOS Marek, MUDr.   Ph.D.
Sidney,   Austrálie
anesteziologie   a intenzivní medicína
23.10.2014
15.01.2015
01.10.2016
BENEŠ Jan, MUDr.   Ph.D.
Klinika   anesteziologie, resuscitace a int. medicíny LFP
anesteziologie   a intenzivní medicína
23.10.2014
15.01.2015
01.04.2015
MOLÁČEK Jiří,   MUDr. Ph.D.
Chirurgická   klinika LFP
chirurgie
12.06.2014
23.10.2014
01.01.2015
MRAČEK Jan, MUDr.   Ph.D.
Neurochirurgická   klinika LFP 
chirurgie
17.04.2014
23.10.2014
01.01.2015
HUBÁLEK KALBÁČOVÁ   Marie, RNDR. Ph.D.
Ústav   histologie a embryologie LFP
anatomie,   histologie a embryologie
13.02.2014
17.04.2014
01.07.2014
Zahájená řízení v roce: 2013
PŘIBÁŇ Vladimír,   MUDr. Ph.D.
Neurochirgická   klinika LFP
chirurgie
12.12.2013
13.02.2014
01.07.2014
ŠAFRÁNEK Jarmil,   MUDr. Ph.D.
Chirurgická   klinika LFP
chirurgie
24.10.2013
13.02.2014
01.05.2014
HIRMEROVÁ Jana,   MUDr. Ph.D.
II.   Interní klinika LFP
vnitřní nemoci
13.06.2013
24.10.2013
01.02.2014
MLÍKOVÁ-SEIDLEROVÁ Jitka,   MUDr. Ph.D.
II. Interní klinika   LFP
vnitřní   nemoci
13.06.2013
12.12.2013
01.05.2014
KALIŠ Vladimír,   MUDr. Ph.D.
Gynekologicko-porodnická   klinika LFP 
gynekologie   a porodnictví
14.03.2013
12.12.2013
01.05.2014
ŠVÍGLEROVÁ Jitka,   MUDr. Ph.D.
Ústav fyziologie LFP
lékařská   fyziologie
14.03.2013
24.10.2013
01.02.2014
Zahájená řízení v roce: 2012
KACEROVSKÁ Denisa,   MUDr. Ph.D.
Šiklův   ústav patologie LFP
patologie
18.10.2012
20.12.2012
01.05.2013
FIKRLE Tomáš,   MUDr. Ph.D.
Dermatovenerologická   klinika LFP
dermatovenero-logie
14.06.2012
18.10.2012
01.05.2013
VOKURKA Samuel,   MUDr. Ph.D.
Onkologická   a radioterapeutická klinika LFP
vnitřní   nemoci
14.06.2012
17.01.2013
01.04.2013
LYSÁK Daniel,   MUDr. Ph.D.
I.   Interní klinika LFP
vnitřní   nemoci
12.04.2012
17.01.2013
01.04.2013
REISCHIG Tomáš,   MUDr. Ph.D.
I.   Interní klinika LFP
vnitřní   nemoci
12.04.2012
14.06.2012
01.10.2012
Zahájená řízení v roce: 2011
DAUM Ondřej, MUDr.   Ph.D.
Šiklův   ústav patologie LFP
patologie
10.11.2011
12.04.2012
01.07.2012
CHOTTOVÁ-DVOŘÁKOVÁ   Magdaléna, MUDr. Ph.D.
Ústav   fyziologie LFP
lékařská   fyziologie
03.03.2011
19.01.2012
1.5.20212
Zahájená řízení v roce: 2010
PAVELKA Tomáš,   MUDr. Ph.D.
Klinika   ortopedie a traumatologie pohybového aparátu LFP
chirurgie
22.04.2010
09.12.2010
01.05.2011
TONAR Zbyněk,   MUDr. Mgr. Ph.D.
Ústav   histologie a embryologie LFP
anatomie,   histologie a embryologie
23.09.2010
18.11.2010
01.03.2011
 
 
 
 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém