7. červenec 2020 1516 dvomi

Významné vědecké ocenění doktorandů Chirurgické kliniky

Každý rok oceňuje Francouzské velvyslanectví v Praze nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí. Tyto vědecké ceny jsou rozděleny do sedmi kategorií s tím, že každá má svého sponzora – u lékařství je to firma Pierre Fabre Médicament. Každoročně se do soutěže hlásí desítky kandidátů z celé ČR, kteří jsou nejprve vybráni svými institucemi a následně předstupují před porotu složenou z českých a francouzských odborníků s obhajobou své práce.  Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku věnovaného příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Letos v kategorii lékařství významně uspěli mladí lékaři z Chirurgické kliniky LF a FN Plzeň, studenti postgraduálního studia na naší fakultě. MUDr. Jáchym Rosendorf získal v soutěži 3. místo za práci „Experimental use of nanofibrous materials for prevention of intestinal anastomotic leakage“, MUDr. Richard Pálek získal 2. místo za práci „Perfusion decellularization of whole liver - first step in new organ development“.

Slavnostní předávání vědeckých cen proběhlo 2. července 2020 v prostorách Francouzského institutu v Praze. Ceremoniálu byl přítomen velvyslanec Francie v ČR Roland Galharague. Tradičně se ho účastní také iniciátor celé akce, nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn, tentokrát však kvůli pandemii koronaviru pozdravil laureáty pouze prostřednictvím videohovoru.

Blahopřejeme držitelům ceny i jejich školiteli v doktorském studijním programu, jímž je doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D., z Chirurgické kliniky LF a FN Plzeň, který je sám držitelem téže ceny z roku 2000.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém