4. srpen 2020 1167 vyz

ARCHIV - řízení ke jmenování profesorem

Jméno   uchazeče
Pracoviště
Obor
Zahájení řízení
Obhajoba před   Vědeckou radou LFP/UK
Jmenování od
Zahájená řízení v roce: 2021
KUNCOVÁ Jitka doc. MUDr. Ph.D.
Ústav fyziologie LFP lékařská fyziologie 23. 4. 2021 23.9.2021/ 16.12.2021 7. 6. 2022
Zahájená řízení v roce: 2020
KUČERA Radek doc. PharmDr. Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie LFP
hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
30.9.2020
10.12.2020/
25.3.2021 
8.5.2021
BERNAT Ivo, doc. MUDr. Ph.D.
Kardiologická klinika LFP
vnitřní nemoci 
5.8.2020
10.12.2020/
25.3.2021
8.5.2021
Zahájená řízení v roce: 2019
MOLÁČEK Jiří, doc. MUDr. Ph.D.
Chirurgická klinika LFP
chirurgie
23.10.2019
11.6.2020/
24.9.2020
15.12.2020
LIŠKA Václav, doc. MUDr. Ph.D.
Chirurgická klinika LFP
chirurgie
1.10.2019
11.6.2020/
24.9.2020
15.12.2020
KALIŠ Vladimír, doc. MUDr. Ph.D.
Gynekologicko-porodnocká klinika LFP
gynekologie
a porodnictví
24.9.2019
28.5.2020/
24.9.2020
 
15.12.2020
BAXA Jan, doc. MUDr. Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LFP
zobrazovaví metody
v lékařství
25.8.2019
12.12.2019/
28.5.2020
15.12.2020
REISCHIG Tomáš, doc. MUDr. Ph.D.
I.   Interní klinika LFP
vnitřní   nemoci
30.04.2019
24.10.2019/
27.2.2020
17.6.2020
DAUM Ondřej, doc. MUDr. Ph.D.
Šiklův   ústav patologie LFP
patologie
22.01.2019
19.09.2019/
27.2.2020
17.6.2020
Zahájená řízení v roce: 2018
BOUDA Jiří, doc. MUDr. Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika LFP
gynekologie
a porodnictví
 24.8.2018
 18.4.2019/
28.11.2019
 17.6.2020
MÜLLEROVÁ Dana, doc. MUDr. Ph.D.
Ústav   hygieny a preventivní medicíny LFP
vnitřní   nemoci
23.10.2018
14.02.2019   / 25.4.2019
28.11.2019
KACEROVSKÁ Denisa, Ph.D.
Šiklův   ústav patologie LFP
patologie
16.01.2018
14.06.2018/ 18.10.2018
23.05.2019
MAJDAN Marek, doc. PhDr. Ph.D.
Fakulta   zdravotníctva a Sociálnej práce, Trnavská univerzita, Slovensko
hygiena,   preventivní lékařství a epidemiologie
07.08.2018
ZASTAVENO 14.2.2019
 
HALAŠKA Michael, doc. MUDr. Ph.D.
Gynekologicko-porodnická   klinika 3. LF UK
gynekologie  
a porodnictví
15.05.2018
13.12.2018/ 28.3.2019
28.11.2019
ROBOVÁ Helena, doc. MUDr. Ph.D.
Gynekologicko-porodnická   klinika 3. LF UK
gynekologie  
a porodnictví
10.05.2018
13.12.2018/ 28.3.2019
28.11.2019
BOUDA Jiří, doc. MUDr. Ph.D. 
Gynekologicko-porodnická   klinika LFP
gynekologie  
a porodnictví
24.08.2018
18.4.2019/   28.11.2019
6/2020
TONAR Zbyněk, doc.MUDr. Mgr. Ph.D.
Ústav   histologie a embryologie LFP
anatomie,   histologie
a embryologie
07.05.2018
13.9.2018/   31.01.2019
23.05.2019
Zahájená řízení v roce: 2017
VARGA Ivan, doc. RNDr. Ph.D. et Ph.D.
Ústav   histologie a embryologie LF Univerzity Komenského v Brně
anatomie,   histologie
a embryologie
03.10.2017
15.03.2018
05.12.2018
VOKURKA Samuel, doc. MUDr. Ph.D.
Onkologická   a radioterapeutická klinika LFP
vnitřní nemoci
03.10.2017
15.03.2018
05.12.2018
Zahájená řízení v roce: 2016
MAYER Otto, doc. MUDr. CSc.
II.   Interní klinika LFP
vnitřní   nemoci
10.11.2016
15.06.2017
14.06.2018
BOUDOVÁ Ludmila, doc. MUDr. Ph.D.
Šiklův   ústav patologie
patologie
10.11.2016
19.01.2016
13.12.2017
Zahájená řízení v roce: 2015
KRÁLÍČKOVÁ Milena, doc. MUDr. Ph.D.
Ústav   histologie a embryologie LFP
anatomie,   histologie a embryologie
15.01.2015
16.04.2015
17.05.2016
Zahájená řízení v roce: 2013
CETKOVSKÁ Petra, doc. MUDr. Ph.D.
Dermatovenerologická   klinika LFP
dermatovenerologie
 
 
01.03.2014
KAZAKOV Dmitry, doc. MUDr.
Šiklův   ústav patologie LFP
patologie
 
 
01.03.2014
Zahájená řízení v roce: 2010
KOBR Jiří, doc. MUDr. CSc.
Dětská   klinika LFP
pediatrie
18.11.2010
 
16.11.2012

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém