24. srpen 2020 786 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2020

Spolek lékařů v Plzni

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci září 2020, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

2.9.  Večer Rehabilitačního oddělení
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

 1. Poustková I.:  Ramsay – Huntův syndrom – kazuistika /15 min/
 2. Roubíčková V.: Neurofibromatosa – kazuistika /15 min/
 3. Sobotková H.:  Silver Russell syndrom – kazuistika /15 min/
 4. Teplá J.: Možnosti rehabilitace u onkologicky nemocných /10 min/
 5. Marešová P., Platzerová M., Hladová H.: Využití radiofrekvenční terapie ve fyzioterapii – první zkušenosti /10 min/

9.9.  Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

 1. Hrabačka P., Slouka D., et al.: Přístup k adenotomii, minulost a současný pohled /15 min/
 2. Pomahačová R., Fiklík K., Paterová P.: Akutní stavy v endokrinologii /15 min/
 3. Fremuth J.: Sonografické vyšetření plicu dětí /15 min/
 4. Kreslová M., Schwarzová V.:PhySioAssist a jeho role v léčbě chronických onemocnění dýchacích cest /15 min/
 5. Hrušková A., Vondráková R.: Jen se zamyslet! /12 min/

16.9.  Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

 1. Vevera J.:  Důvody násilí u pacientů s psychózou /20 min/
 2. Podlipný J., Hodková A.: Nárůst tělesné hmotnosti po olanzapinu
  u pedopsychiatrických pacientů + design plánované retrospektivní analýzy chorobopisů 
  /10 min/
 3. Šupina V.:  Výkon ochranných léčeb v podmínkách Psychiatrické nemocnice
  v Dobřanech 
  v Dobřanech /30 min/

23.9.  Večer Oddělení plastické chirurgie
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

 1. Třešková I., Hauer L., Pošta P., Andrle P., Jambura J., Hrušák D., Podešvová J., Provázková K., Skalický A., Dolejš M.:  Rekonstrukce volným lalokem u nádorů dutiny ústní – naše zkušenosti /10 min/
 2. Skalický A., Průchová M., Třešková I.: Tkáňová expanze – možnosti využití /10 min/
 3. Kydlíček T., Třešková I.:  Rekonstrukce prsu tkáňovou expanzí /10 min/
 4. Woznica V., Třešková I., Kasl Z.: Pokročilý maligní melanom s invazí do očnice – kazuistika   /7 min/

30.9.  Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
Večer věnovaný 70. narozeninám prof. MUDr. M. Peška, CSc.
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

 1. Teřl M., Krákorová G.:  Profesor Miloš Pešek, člověk a lékař /10 min/
 2. Svatoň M.: Komedikace jako možný prediktor účinnosti imunoonkologické léčby /10 min/
 3. Krákorová G.:  Indikace preventivního mediastinálního stážování u resekabilních karcinomů plic /10 min/
 4. Havel D.: Transformace plicní JIP do COVIDového centra intenzivní péče /10 min/
 5. Pešek M.: Poděkování lékařům a sestrám Kliniky pneumologie a ftizeologie za uplynulé období   /10 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. 
předseda SL v Plzni

doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém