2. září 2020 953 sta

Zápisy do 1. ročníku doktorského studia - zahájení studia od 1. 10. 2020

Zápisy do 1. ročníku doktorských studijních programů se budou konat ve dnech 21. – 25. 9. 2020 vždy od 7:00 do 15:00.

Místo: budova děkanátu, Husova 3, 301 00 Plzeň, 2. patro, odd. vědy a výzkumu.

 

S sebou přineste:

-          ověřenou kopii diplomu (VŠ vzdělání) - pokud jste nedoložili k přihlášce

-          číslo účtu – u prezenčních studentů

-          fotografii na průkaz studenta (stačí elektronicky – formát pasová fotografie). V případě, že jste odevzdávali na studijní odd. LFP průkaz ISIC z předchozího magisterského studia, je možno průkaz vyžádat a pak není fotografie nutná. Prosím o informaci předem.

-          názvy dvou průběžných / odborných zkoušek – nutno domluvit se školitelem, vztahují se k tématu disertační práce, jsou následně součástí individuálního studijního plánu, který obsahuje studijní povinnosti.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/426747/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 15. prosince [...]

16. leden 2021

Akademický senát
VŘ - Asistent, Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 12. 01. 2021 Č. j.: UKLFP/8041/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. leden 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém