2. září 2020 543 sta

Zápisy do 1. ročníku doktorského studia - zahájení studia od 1. 10. 2020

Zápisy do 1. ročníku doktorských studijních programů se budou konat ve dnech 21. – 25. 9. 2020 vždy od 7:00 do 15:00.

Místo: budova děkanátu, Husova 3, 301 00 Plzeň, 2. patro, odd. vědy a výzkumu.

 

S sebou přineste:

-          ověřenou kopii diplomu (VŠ vzdělání) - pokud jste nedoložili k přihlášce

-          číslo účtu – u prezenčních studentů

-          fotografii na průkaz studenta (stačí elektronicky – formát pasová fotografie). V případě, že jste odevzdávali na studijní odd. LFP průkaz ISIC z předchozího magisterského studia, je možno průkaz vyžádat a pak není fotografie nutná. Prosím o informaci předem.

-          názvy dvou průběžných / odborných zkoušek – nutno domluvit se školitelem, vztahují se k tématu disertační práce, jsou následně součástí individuálního studijního plánu, který obsahuje studijní povinnosti.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Junior researcher v Mnichově

V Plzni dne 22. 10. 2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

26. říjen 2020

Výběrová řízení
VŘ - Přednosta Kliniky pneumologie ftizeologie

  Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni   vyhlašují výběrové [...]

26. říjen 2020 1

Výběrová řízení
Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni 22. 10. 2020 Č. j.: UKLFP/414085/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. říjen 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

Aktuálně

Krizová opatření od 12.10.2020

12. říjen 2020 1197

Cena Wernera von Siemense 2020

6. říjen 2020 271

Smuteční oznámení

29. září 2020 736