2. říjen 2020 644 dvomi

Osobní přítomnost účastníků na kurzech Celoživotního vzdělávání

Dovoluji si vás upozornit, že dne 1. 10. 2020 bylo Hygienickou stanicí hlavního města Prahy zrušeno mimořádné opatření č. 12/2020 vyhlášené dne č. 18. 9. 2020 a bylo nahrazeno nařízením  Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020.

Obdobná situace se týká také plzeňského kraje, kdy bylo dne 30. 9. 2020 vydáno nové nařízení krajské Hygienické stanice plzeňského kraje č. 6/2020.

Obě tato jmenovaná nová nařízení v zásadě nemění ničeho na rozsahu omezení  provozu vysokých škol pro hlavní město Prahu a plzeňský kraj, nově se však zakazuje osobní přítomnost účastníků na kurzech Celoživotního vzdělávání, a to s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 pro hlavní město Prahu a pro stejné časové období i pro plzeňský kraj.

Pro úplnost doplňuji, že nařízení krajské Hygienické stanice pro královéhradecký kraj č. 1/2020 ze dne 1. 10. 2020 se dotýká provozu škol (tedy i vysokých škol) pouze v rozsahu zákazu zpěvu a sportovních činností. 

S přátelským pozdravem,
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
V Praze dne 2. 10. 2020, 9,30 hod.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém