14. říjen 2020 3271 dvomi

ORGANIZACE výuky na Lékařské fakultě UK v Plzni v období od 14. října 2020 (aktualizováno)

1/ Ve dnech 14. až 16. října 2020 bude probíhat výuka dle stávajících pravidel, jak byla dosud stanovena. 

2/ Počínaje 19. říjnem veškerá výuka Prvního až Pátého ročníku přechází na distanční formu s platností současného rozvrhu. Při výuce čtvrtého ročníku seminářovým způsobem distančně mohou být některá praktická cvičení spojena pro několik studijních skupin, čas pro připojení těchto skupin prostřednictvím MS Teams budou daným skupinám zaslána prostřednictvím SIS.  Při blokové výuce v pátém ročníku bude kontrola studia probíhat stávajícím systémem, zkoušení bude probíhat prezenčně se zabezpečením všech protiepidemických opatření v počtu maximálně 6 přítomných osob. Garant předmětu musí stanovit při blokové výuce možnost náhradní výuky pro studenty v pracovní neschopnosti nebo v karanténě nebo plnící pracovní povinnost či pracující ve zdravotnickém zařízení jako dobrovolníci a dále musí stanovit náležitý počet náhradních termínů pro splnění zápočtu a pro zkoušku v době zimního zkouškového období, tak aby studenti mohli zkoušku plánovanou pro zimní semestr složit.

3/ Výuka šestého ročníku je stále presenční formou beze změn dle daného rozvrhu.

4/ Změnu organizace výuky a to včetně návratu k prezenční formě bude vedením fakulty oznámeno. 

Dne 13. října 2020 

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
proděkan

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Junior researcher v Mnichově

V Plzni dne 22. 10. 2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

26. říjen 2020

Výběrová řízení
VŘ - Přednosta Kliniky pneumologie ftizeologie

  Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni   vyhlašují výběrové [...]

26. říjen 2020 1

Výběrová řízení
Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni 22. 10. 2020 Č. j.: UKLFP/414085/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. říjen 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

Aktuálně

Krizová opatření od 12.10.2020

12. říjen 2020 1197

Cena Wernera von Siemense 2020

6. říjen 2020 271

Smuteční oznámení

29. září 2020 736