26. říjen 2020 696 dvomi

Slovo děkana k 75. letům LF UK v Plzni

Zevní okolnosti nám nedovolují se setkat a společně se zamyslet nad historií a budoucností naší vysoké školy. Minulost neovlivníme, budoucnost bude dnešními dny ovlivněna více, než si dovedeme představit. Dobrovolnická práce mediček a mediků, zachraňující životy spoluobčanů, vysoce ceněná celou společností, mně dává jistotu, že vychováváme svébytnou zodpovědnou generaci lékařů a intelektuálů se správně nastavenými kritérii lidských hodnot.

Svět, jako byl doposud, již nebude. Nebude se nám po něm stýskat. Haruspikové by z pádu římsy našeho děkanátu jistě vyčetli poselství pro budoucnost, já v něm cítím začátek nové a ještě světlejší budoucnosti naší fakulty. A bude-li vzkvétat naše fakulta, bude nepochybně vzkvétat i náš stát, i když jeho stav dnes spíše připomíná chodník v Husově 3.

Učitelé, studenti, vědci vždy tvořili jednu rozvětvenou rodinu akademického společenství. To naše mi dává jistotu, že nejenom zdárně dokončíme akademický rok, byť možná později, ale dokončíme, a že budoucnost naší fakulty, jejích zaměstnanců, studentů a absolventů je světlá a bude slavná. K ní si budeme muset pomoci sami, máme ji ve svých rukou, a to je ta hlavní jistota a záruka úspěchu.

Děkuji Vám všem za Vaši práci a studium v těchto převratných chvílích, za Vaše aktivity při pomoci zdravotnictví, dávejte na sebe pozor, buďte zdrávi Vy i Vaši blízcí a těším se na shledání naší akademické obce (ASAP), neboť když je Vám 75 let, můžete slavit prakticky stále

Ve Starém Plzenci dopoledne, 24. 10. 2020
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan fakulty

dekan

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

19. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 18. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/441692/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

18. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 4. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/426747/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

4. listopad 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém